Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Zeleni Balkani mod Bulgarien, sagsnummer 63778/00

19/10/2012

Afgørelse af 12/04/2007

Krænkelse af artikel 11, idet myndighederne i strid med national ret havde forbudt en gruppe af miljøforkæmpere at forsamle sig. Endvidere en krænkelse af artikel 13, fordi en 5-dages frist for domstolsprøvelse ikke var blevet overholdt.

RESUMÉ Sagen omhandlede Zeleni Balkani (Klager), en non-profit gruppe af miljøforkæmpere, som var imod myndighedernes træ- og planterydning omkring floden Maritza, fordi klager mente, at disse […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Jersild mod Danmark, sagsnummer 15890/89, storkammeret

09/10/2012

Afgørelse af 23/09/1994

RESUMÉ Domstolen fandt i dom af 23. september 1994, at Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 var blevet krænket, idet begrundelsen for at straffe journalist, Jens Olaf […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Moskal mod Polen, sagsnummer 10373/05

23/06/2012

Afgørelse af 15/09/2009

Krænkelse af artikel 1, protokol 1, idet fratagelsen af klagers førtidspension udgjorde et uproportionalt indgreb i klagers ret til ejendom.

Klageren var i den konkrete sag bevilget førtidspension for at passe sit syge barn. 10 måneder efter bevillingen besluttede myndighederne at annullere beslutningen om førtidspension, idet […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Al-Skeini m.fl. mod Storbritannien, sagsnummer 55721/07, storkammeret

20/05/2012

Afgørelse af 07/07/2011

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (storkammeret) slog fast, at Storbritannien havde jurisdiktion i Irak i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 1 og dermed også skulle respektere […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Gillberg mod Sverige, sagsnummer 41723/06, storkammeret

17/05/2012

Afgørelse af 03/05/2012

Klageren gjorde gældende, at dennes rettigheder efter artikel 8 og artikel 10 i Konventionen var blevet krænket. Sagen omhandlede en svensk professor (klager)  i børnepsykologi, […]

Udfærdiget af Tobias Jensen