Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: antagelighed

Karoussiotis mod Portugal, sagsnummer 23205/08

17/07/2013

Afgørelse af 01/02/2011

Domstolen kunne behandle en sag, som samtidig var indbragt for EU-kommissionen, idet EU-kommissionens og EU-domstolens behandling af en sådan sag ikke kunne siges at være ”en anden form for international undersøgelse” jf. artikel 35, stk. 2, litra b.

RESUMÉ Klager, som var tysk statsborger, bad i 2005 i medfør af Haagerkonventionen om assistance fra de tyske myndigheder til at få sit barn hjem […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Suhadolc mod Slovenien, sagsnummer 57655/08

02/01/2013

Afgørelse af 17/05/2011

RESUMÉ Klager blev stoppet af politiet i en fartkontrol og herefter spiritustestet. Klager modtog efterfølgende en kopi af betjentenes rapport, hvori det fremgik, at han […]

Udfærdiget af Justitsministeriet