Seneste domsreferater
RESUMÉ Sagen omhandlede den statsløse palæstinenser med libanesiske rødder Mahmoud Kalil Salem, i medierne omtalt som “Fiz Fiz” (herefter benævnt klager), som ved Højesterets dom […] [...]
søn, dec 18, 2016
RESUMÉ En ny lov betød, at klagerne, der alle var pensionister, som havde fået arbejde på deltid, ikke længere kunne modtage pension samtidig hermed. Den […] [...]
tirs, jul 21, 2015
RESUMÉ Klager var som varetægtsarrestant underlagt særlige restriktioner i forhold til besøg og muligheden for at se tv. Tilsvarende restriktioner gjaldt ikke for indsatte, som […] [...]
tirs, jul 21, 2015
Seneste kommunikerede sager mod Danmark

Kommunikerede sager?

25593/14 - Communicated Case [...]
tors, aug 25, 2016
30173/12 - Communicated Case [...]
tirs, okt 07, 2014
19657/12 - Communicated Case [...]
tors, jun 26, 2014
35553/12;36711/12;36678/12 - Communicated Case [...]
tirs, jan 07, 2014
77036/11 - Communicated Case [...]
ons, okt 02, 2013

Seneste nyt i danske medier
Fyens StiftstidendeMedie: Intern mail skulle advare Støjberg inden lovbrudBerlingskeDen strider imod FN's Børnekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, lød det. Også Folketingets Ombudsmand omtaler i sin redegørelse af sagen en intern e-mail fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fra 9. februar. Den belyser ...Røde partier vil have klarhed om Støjbergs asylinstruksBørsen Onlineall 19 [...]
man, maj 22, 2017
TV 2|DANMARKHøjtalere advarer på flere sprog: - Vend om, migranter - der er strøm i hegnetTV 2|DANMARK... skulle behandle deres asylansøgning. Det fastslår Flygtningenævnet, der i fire konkrete sager har omgjort Udlændingestyrelsens afgørelser om overførsel af asylansøgere til Ungarn. Det vil være i strid med Den Europæiske ... [...]
søn, maj 21, 2017
Røde partier vil have klarhed om Støjbergs asylinstruksBørsen OnlineFolketingets Ombudsmand kom i februar 2017 frem til, at Støjbergs instruks var ulovlig, og at ministeriets fremgangsmåde var særdeles kritisabel. Instruksen strider imod FN's Børnekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, lød det.and more [...]
søn, maj 21, 2017
Røde partier vil have klarhed om Støjbergs asylinstruksDagbladet InformationFolketingets Ombudsmand kom i februar 2017 frem til, at Støjbergs instruks var ulovlig, og at ministeriets fremgangsmåde var særdeles kritisabel. Instruksen strider imod FN's Børnekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, lød det.and more [...]
søn, maj 21, 2017
BerlingskeAdvokat vil have familiesammenføringssag for HøjesteretBerlingske»Det er jo en sag, der skal afgøres efter, hvilke forpligtelser Danmark har efter menneskerettighederne både flygtningekonventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention,« siger advokaten. Advokaten har allerede udarbejdet en ankestævning ...and more [...]
fre, maj 19, 2017
Advokat vil have familiesammenføringssag for HøjesteretB.T.Det er jo en sag, der skal afgøres efter, hvilke forpligtelser Danmark har efter menneskerettighederne både flygtningekonventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, siger advokaten. Advokaten har allerede udarbejdet en ankestævning til ...and more [...]
fre, maj 19, 2017
Advokat vil have familiesammenføringssag for HøjesteretB.T.Det er jo en sag, der skal afgøres efter, hvilke forpligtelser Danmark har efter menneskerettighederne både flygtningekonventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, siger advokaten. Advokaten har allerede udarbejdet en ankestævning til ...and more [...]
fre, maj 19, 2017
Advokat vil have familiesammenføringssag for HøjesteretFyens StiftstidendeDet er jo en sag, der skal afgøres efter, hvilke forpligtelser Danmark har efter menneskerettighederne både flygtningekonventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, siger advokaten. Advokaten har allerede udarbejdet en ankestævning til ...and more [...]
fre, maj 19, 2017
Altinget.dk (abonnement)Paula Larrain: Støjberg giver den som Orban og ErdoganAltinget.dk (abonnement)Europarådet er ikke en del af EU, men er det råd, der står bag Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), der igen danner grundlaget for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD). Reglerne herunder er vi som medunderskrivere ...and more [...]
fre, maj 19, 2017
Altinget.dk (abonnement)Paula Larrain: Støjberg giver den som Orban og ErdoganAltinget.dk (abonnement)Europarådet er ikke en del af EU, men er det råd, der står bag Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), der igen danner grundlaget for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD). Reglerne herunder er vi som medunderskrivere ...and more [...]
fre, maj 19, 2017
Politiken.dkNu skal de første børn og voksne udvises til voldsplagede SomaliaPolitiken.dk... er individuelt forfulgt, fastslår Flygtningenævnet. Derfor vil en udsendelse af ham »ikke længere« udgøre »en krænkelse af Danmarks internationale forpligtelser, herunder artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention«, står der i ...and more [...]
tors, maj 11, 2017
TV2Højesteret frifinder staten for at diskriminere udlændingeTV2De tre mente, at det var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og en FN-konvention om handicappedes rettigheder. Højesteret kom dermed frem til samme resultat, som Østre Landsret afsagde i en dom 13. maj 2016. De tre udlændinge ...and more [...]
tirs, maj 09, 2017
DREsbjergs borgmester efter dom: Der er ingen vindere i denne sagDRVestre Landsret har frikendt Esbjerg Kommune for at have krænket Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ved ikke at beskytte tre af ofrene i den såkaldte Esbjerg-sag godt nok. De tre piger havde anlagt sag mod kommunen for ikke at have grebet ...and [...]
man, maj 08, 2017
DRBørns Vilkår: Dom i Esbjerg-sagen stiller børn svagereDR... både skolen og andre i lokalsamfundet. Pigerne og deres familier mener, at overgrebene kunne have været undgået, hvis kommunen havde grebet ind. Og de mener derfor, at deres rettigheder i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ...and more [...]
man, maj 08, 2017
DRAsylansøgere kan ikke sendes tilbage til UngarnDRMenneskerettighedssituationen er nemlig så dårlig i det store centraleuropæiske EU-land, at det vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvis Danmark gør det. Det fastslår Flygtningenævnet, der i fire konkrete sager har ...Flygtningenævnet stopper tilbagesendelser af flygtninge til UngarnDagbladet Informationall 3 news articles [...]
ons, maj 03, 2017
En mand er netop blevet dømt for overtrædelse af straffelovens § 266b for følgende udtalelse: ”ideologien Islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som Nazismen. Den massive indvandring af Islamister her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund har været udsat for i nyere historisk [...]
tors, feb 11, 2016
Regeringens planer om at genindføre en udvidet version af sessionslogning har ført til heftig debat blandt både danske politikere og civilsamfund. Justitia offentliggjorde i 2014 en analyse, som konkluderede, at der – trods fortolkningstvivl – var holdepunkter for at fastslå, at de eksisterende danske logningsregler vedrørende teledata er uforenelige med [...]
ons, feb 10, 2016
Ifølge Radio24syv har politiet bekræftet en historie – der først kørte på www.trykkefrihed.dk – om, at en dansk mand er blevet sigtet har modtaget et bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 266 b (racismeparagraffen). Mandens brøde består angiveligt i at afbrænde en Koran i sin have, filme det og lægge det [...]
ons, feb 03, 2016
Danmark har i dag været til “menneskerettighedseksamen” i FN’s Menneskerettighedsråds Universal Periodic Review “UPR”. Grundtanken bag UPR er god og sund: Alle FN’s stater skal stå på mål for deres menneskerettighedsefterlevelse, og alle de øvrige stater får lejlighed til at komme med ris, ros og anbefalinger. Og der er naturligvis noget at komme efter i forhold til Danmark. Flere stater slog ned [...]
tors, jan 21, 2016
Det er med en sørgelig fornemmelse af deja-vu, at man oplever debatten om begivenhederne i Köln (og lignende overgreb i en række andre europæiske byer). En helt grundlæggende præmis for det liberale demokrati er på spil i form af respekten for kvinders rettigheder og ligeværd. Disse værdier udfordres af en [...]
man, jan 11, 2016

Udfærdiget af Tobias Jensen