Seneste domsreferater
RESUMÉ En ny lov betød, at klagerne, der alle var pensionister, som havde fået arbejde på deltid, ikke længere kunne modtage pension samtidig hermed. Den […] [...]
tirs, jul 21, 2015
RESUMÉ Klager var som varetægtsarrestant underlagt særlige restriktioner i forhold til besøg og muligheden for at se tv. Tilsvarende restriktioner gjaldt ikke for indsatte, som […] [...]
tirs, jul 21, 2015
RESUMÉ Sagen omhandlede den østrigske statsborger Franz Ostermünchner (herefter Klager), der efter en række domme for bl.a. røveri, voldtægt og seksuel misbrug af mindreårige, blev idømt […] [...]
lør, jan 24, 2015
Seneste kommunikerede sager mod Danmark

Kommunikerede sager?

25593/14 - Communicated Case [...]
tors, aug 25, 2016
30173/12 - Communicated Case [...]
tirs, okt 07, 2014
19657/12 - Communicated Case [...]
tors, jun 26, 2014
35553/12;36711/12;36678/12 - Communicated Case [...]
tirs, jan 07, 2014
77036/11 - Communicated Case [...]
ons, okt 02, 2013

Seneste nyt i danske medier
Polens regering vil stramme abortlov yderligereMODKRAFT.dk... europæiske menneskerettighedsdomstol. Retten fandt, at der var uacceptable hindringer for pigers og kvinders mulighed for lovlige og sikre aborter, og at dette står i modsætning til Polens forpligtelser ifølge den europæiske ...et plus encore [...]
tors, sep 29, 2016
Polens regering vil stramme abortlov yderligereMODKRAFT.dk... europæiske menneskerettighedsdomstol. Retten fandt, at der var uacceptable hindringer for pigers og kvinders mulighed for lovlige og sikre aborter, og at dette står i modsætning til Polens forpligtelser ifølge den europæiske ... [...]
tors, sep 29, 2016
Dagbladet ArbejderenReligiøse forkyndere får indskrænket ytringsfrihedDagbladet ArbejderenTroende, friskoler, juridiske eksperter og Institut for Menneskerettigheder står i kø for at kritisere regeringens forslag om at stramme en række love, der indskrænker ytringsfriheden for blandt andet religiøse forkyndere. Udenlandske forkyndere ... [...]
ons, sep 28, 2016
Jeg kunne næsten besvime, da jeg fandt ud af, at de måske vil sende mig tilbage«Berlingske... på fire år i Danmark pga. den generelle situation i Somalia, der ifølge en dom fra den Europæisk Menneskerettighedsdomstol (EMD) i 2011 var så slem, at et afslag på asyl i sig selv ville [...]
ons, sep 28, 2016
Denmarks RadioMindreårige brude må igen bo med ægtemand på asylcentrePolitiken.dkAt det nu viser sig, at adskillelsen var på kant med blandt andet børnekonventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, udstiller, at beslutningen var forhastet, mener Claus Juul, der er chefjurist i Amnesty. »Man har kørt på automatpilot ...Mindreårige piger må igen bo [...]
ons, sep 28, 2016
Mindreårige brude må igen bo med ægtemandFyens StiftstidendeAt det nu viser sig, at adskillelsen var på kant med blandt andet børnekonventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, udstiller, at beslutningen var forhastet, mener Claus Juul, der er chefjurist i Amnesty. - Man har kørt på automatpilot ...Barnebrude må igen bo sammen med [...]
ons, sep 28, 2016
Barnebrude må igen bo sammen med ægtemænddk-nyt'I nogle af disse sager er det vurderet, at det ikke vil være foreneligt med Danmarks internationale forpligtelser at opretholde den separate indkvartering, hvorfor disse par har fået tilbud om at blive indkvarteret sammen,' fremgår det af et svar til ... [...]
ons, sep 28, 2016
Altinget.dk (abonnement)Nye Borgerlige klar til at indtage ChristiansborgAltinget.dk (abonnement)Partiet vil blandt andet suspendere al asylbehandling i Danmark, stoppe udbetalingen af alle offentlige ydelser til udlændinge og træde ud af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN's Flygtningekonvention. Ifølge Pernille Vermund vil ...et plus encore [...]
tors, sep 22, 2016
BerlingskeKøbenhavn er en levende og lovløs byBerlingske8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – blot for at andre kan få lov at larme lige så meget, de vil. Der er en voksende erkendelse blandt Københavns borgere af, at kommunen mangler både vilje og evne til at løse de støjproblemer, den selv ... [...]
fre, sep 16, 2016
TV21200 flygtninge fra Somalia kan få omstødt deres asylsagerTV2Den ene sag drejer sig om en mandlig somalier, som er indrejst i Danmark i 2010. ... Og det er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at hjemsende flygtningene, der risikerer at blive udsat for tortur eller vanærende behandling. Det ...1200 somaliske [...]
fre, sep 16, 2016
Avisen.dkBlogger: Jeg kræver respekt fra politikerne!Avisen.dkMenneskerettighedskonventionen var i sin tid et regelsæt, som den danske stat i det mindste udadtil gjorde sig store bestræbelser for at overholde, og det affødte respekt til magthaverne fra landets borgere. HVIS MAGTHAVERNE ønsker borgernes respekt ... [...]
tors, sep 15, 2016
BerlingskeØstrigs asylstramning kan udløse opgør i EUBerlingskeRegeringen i Wien har nu overladt udkastet til juridiske eksperter, der inden for en måned skal vurdere, hvordan stramningerne kan gennemføres uden at stride imod EU-ret såvel som den europæiske menneskerettighedskonvention. Indtil videre hersker der ... [...]
fre, sep 09, 2016
Politiken.dkDet er bekymrende, at højrefløjen roser Australiens asylmodelPolitiken.dkDF vil deportere asylansøgere, som kommer til Danmark, til Grønland eller Kenya. Venstre har ligget forholdsvis lavt, men udlændingeminister Inger Støjberg har dog antydet, at der ... I modsætning til i Europa, hvor langt de fleste lande har ...et plus encore [...]
ons, sep 07, 2016
En mand er netop blevet dømt for overtrædelse af straffelovens § 266b for følgende udtalelse: ”ideologien Islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som Nazismen. Den massive indvandring af Islamister her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund har været udsat for i nyere historisk [...]
tors, feb 11, 2016
Regeringens planer om at genindføre en udvidet version af sessionslogning har ført til heftig debat blandt både danske politikere og civilsamfund. Justitia offentliggjorde i 2014 en analyse, som konkluderede, at der – trods fortolkningstvivl – var holdepunkter for at fastslå, at de eksisterende danske logningsregler vedrørende teledata er uforenelige med [...]
ons, feb 10, 2016
Ifølge Radio24syv har politiet bekræftet en historie – der først kørte på www.trykkefrihed.dk – om, at en dansk mand er blevet sigtet har modtaget et bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 266 b (racismeparagraffen). Mandens brøde består angiveligt i at afbrænde en Koran i sin have, filme det og lægge det [...]
ons, feb 03, 2016
Danmark har i dag været til “menneskerettighedseksamen” i FN’s Menneskerettighedsråds Universal Periodic Review “UPR”. Grundtanken bag UPR er god og sund: Alle FN’s stater skal stå på mål for deres menneskerettighedsefterlevelse, og alle de øvrige stater får lejlighed til at komme med ris, ros og anbefalinger. Og der er naturligvis noget at komme efter i forhold til Danmark. Flere stater slog ned [...]
tors, jan 21, 2016
Det er med en sørgelig fornemmelse af deja-vu, at man oplever debatten om begivenhederne i Köln (og lignende overgreb i en række andre europæiske byer). En helt grundlæggende præmis for det liberale demokrati er på spil i form af respekten for kvinders rettigheder og ligeværd. Disse værdier udfordres af en [...]
man, jan 11, 2016
2015 var et tragisk år, når det gælder den globale respekt for menneskerettigheder. For blot at nævne nogle få af de deprimerende udviklinger: Mellemøsten og Nordafrika er i brand, og ilden næres af sekteriske proxykrige mellem sunnier og shiaer, der trækker blodspor gennem Syrien, Irak, Yemen og får hoveder til [...]
tirs, jan 05, 2016
Folketinget er i disse dage ved at vedtage et lovforslag, som har til formål at gøre det strafbart at tilslutte sig en fjendtlig væbnet styrke, der deltager i væbnet konflikt med den danske stat. Lovforslaget omfatter således en tilføjelse af en landsforræderparagraf til straffeloven.   Konkret foreslås det, at tilføje ordet [...]
fre, dec 11, 2015

Udfærdiget af Tobias Jensen