Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Rumænien

Elefteriadis mod Rumænien, sagsnummer 38427/05

17/07/2013

Afgørelse af 25/01/2011

Krænkelse af artikel 3 idet de rumænske myndigheder ikke beskyttede klager, som var indsat, mod passiv rygning fra medindsatte.

RESUMÉ Klager, der afsonede en livstidsstraf i et rumænsk fængsel, var rask, da han påbegyndte afsoningen i 1992, men efter i en årrække at have […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Lupsa mod Rumænien, sagsnummer 10337/04

20/11/2012

Afgørelse af 08/06/2006

RESUMÉ Klager, Dorjel Lupsa (L), som havde et barn og en kæreste bosiddende i Rumænien, blev udvist af Rumænien i 10 år, idet de rumænske myndigheder […]

Udfærdiget af Tobias Jensen