Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Kanagaratnam m.fl. mod Belgien, sagsnummer 15297/09

07/02/2014

Afgørelse af 13/12/2011

Krænkelse af artikel 3, idet forholdene for asylansøgende børn ikke var tilstrækkelige. Endvidere fandtes forholdene i at udgøre en krænkelse af artikel 5, stk. 1, litra f.

Klagerne var en mor og hendes tre børn. Som asylansøgere blev de frihedsberøvet i ca. 4 måneder i et særligt modtagecenter for ulovligt indrejste i […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Tymoshenko mod Ukraine, sagsnummer 49872/11

19/10/2013

Afgørelse af 30/04/2013

Flere krænkelser af artikel 5 samt krænkelse af artikel 18, da Ukraines tidligere premierminister blev varetægtsfængslet.

RESUMÉ Sagen omhandlede den ukrainske oppositionsleder og tidligere premierminister, Yulia Tymoshenko (herefter klager). I april 2011 blev klager sigtet for embedsmisbrug og i august samme […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Premininy mod Rusland, sagsnummer 44973/04

17/10/2013

Afgørelse af 10/02/2010

Krænkelse af artikel 3, da myndighederne ikke i tilstrækkelig grad beskyttede klager, som var indsat, mod overgreb fra medindsatte.

RESUMÉ Klager var i en periode udsat for systematisk ydmygelse og mishandling af sine medfanger i et russisk fængsel. Klager blev bl.a. udsat for alvorlige […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Elefteriadis mod Rumænien, sagsnummer 38427/05

17/07/2013

Afgørelse af 25/01/2011

Krænkelse af artikel 3 idet de rumænske myndigheder ikke beskyttede klager, som var indsat, mod passiv rygning fra medindsatte.

RESUMÉ Klager, der afsonede en livstidsstraf i et rumænsk fængsel, var rask, da han påbegyndte afsoningen i 1992, men efter i en årrække at have […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

M.S.S. mod Belgien og Grækenland, sagsnummer 30696/09, storkammeret

05/07/2013

Afgørelse af 21/01/2011

Krænkelse af artikel 3, idet Belgien burde have taget højde for forholdene i Grækenland for asylansøgere, inden klageren blev udvist hertil. Endvidere krænkelse af artikel 13.

RESUMÉ Klager flygtede fra Afghanistan i 2008 og ankom til Grækenland som første EU-land. I februar 2009 ankom klager til Belgien, hvor han søgte asyl. […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Dougoz mod Grækenland, sagsnummer 40907/98

08/04/2013

Afgørelse af 06/03/2001

Krænkelse af artikel 3 og 5 på grund af henholdsvis umenneskelige forhold på tilbageholdelsescentre og manglende hjemmel eller mulighed for effektiv prøvelse af tilbageholdelsen.

RESUMÉ Klager, Mohamed Dougoz (D), var efter flere domme for blandt andet narkokriminalitet blevet dømt til udvisning, hvorfor D efter endt afsoning var blevet tilbageholdt i […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Popov mod Frankrig, sagsnummer 39472/07 og 39474/07

06/03/2013

Afgørelse af 19/01/2012

RESUMÉ Klagerne var en kazakhstansk familie med to børn på henholdsvis 5 måneder og 3 år. Efter at have fået afslag på asyl og opholdstilladelse […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Othman (Abu Qatada) mod Storbritannien, sagsnummer 8139/09

22/02/2013

Afgørelse af 17/01/2012

RESUMÉ Klager, som er jordansk statsborger, flygtede i 1993 til Storbritannien og fik asyl, navnlig fordi han havde været tilbageholdt og tortureret af de jordanske […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Vinter m.fl. mod Storbritannien, sagsnummer 66069/09, 130/10 og 3896/10

21/02/2013

Afgørelse af 17/01/2012

RESUMÉ Klagerne, der alle var idømt livstid for manddrab, mente bl.a. at det var i strid med EMRK artikel 3 (forbud mod tortur og nedværdigende […]

Harkins og Edwards mod Storbritannien, sagsnummer 9146/07 og 32650/07

21/02/2013

Afgørelse af 17/01/2012

RESUMÉ Klagerne var begge begæret udleveret til retsforfølgning i USA, hvor de var tiltalt for bl.a. drab. Klagerne gjorde gældende, at de ved udlevering til […]

Balogh mod Ungarn, sagsnummer 47940/99

18/02/2013

Afgørelse af 20/07/2004

RESUMÉ Sándor Balogh (B), en rejsende (Romaer/sigøjner), blev i 1995 afhørt af politiet på baggrund af en anmeldelse vedrørende manglende levering af nogle solgte brændsels-kuponer. […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Arutyunyan mod Rusland, sagsnummer 48977/09

06/02/2013

Afgørelse af 10/01/2012

RESUMÉ Klager var tiltalt for manddrab og varetægtsfængslet. Han var rullestolsbruger og havde bl.a. dårlig nyre, diabetes og var overvægtig. Klager var placeret i en […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

El-Masri mod Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, sagsnummer 39630/09, storkammeret

13/12/2012

Afgørelse af 13/12/2012

RESUMÈ Sagen omhandlede Khaled El-Masri (E), en tysk statsborger af libanesisk oprindelse, som den 31. december 2003 blev anholdt da han med bus krydsede grænsen […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

A, B og C mod Irland, sagsnummer 25579/05, storkammeret

10/12/2012

Afgørelse af 16/12/2012

RESUMÉ Sagen omhandlede tre gravide kvinder, som af forskellige årsager ønskede at få foretaget en abort. Alle tre kvinder var rejst til Storbritannien for at […]

Udfærdiget af Tobias Jensen