Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Børn

Salem mod Danmark, sagsnummer 77036/11

18/12/2016

Afgørelse af 01/12/2016

Ikke krænkelse af EMRK artikel 8, da udlænding blev udvist som følge af dom for alvorlig kriminalitet, uagtet klager havde kone og 8 børn i landet.

RESUMÉ Sagen omhandlede den statsløse palæstinenser med libanesiske rødder Mahmoud Kalil Salem, i medierne omtalt som “Fiz Fiz” (herefter benævnt klager), som ved Højesterets dom […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

X mod Letland, sagsnummer 27853/09

23/11/2014

Afgørelse af 13/12/11

Udlevering af klagers barn fra Letland til Australien udgjorde en krænkelse af artikel 8, idet de nationale domstole ikke havde oplyst sagen tilstrækkeligt.

RESUMÉ Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslog, at det var et brud på EMRK artikel 8 (ret til familieliv), at de nationale domstole i en sag om […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Kanagaratnam m.fl. mod Belgien, sagsnummer 15297/09

07/02/2014

Afgørelse af 13/12/2011

Krænkelse af artikel 3, idet forholdene for asylansøgende børn ikke var tilstrækkelige. Endvidere fandtes forholdene i at udgøre en krænkelse af artikel 5, stk. 1, litra f.

Klagerne var en mor og hendes tre børn. Som asylansøgere blev de frihedsberøvet i ca. 4 måneder i et særligt modtagecenter for ulovligt indrejste i […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Ali mod Storbritannien, sagsnummer 40385/06

24/03/2013

Afgørelse af 11/04/2011

RESUMÉ Klager blev mistænkt for at have sat ild til en papirkurv på sin skole, hvorfor han blev bortvist fra skolens område, indtil politiets efterforskning […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Popov mod Frankrig, sagsnummer 39472/07 og 39474/07

06/03/2013

Afgørelse af 19/01/2012

RESUMÉ Klagerne var en kazakhstansk familie med to børn på henholdsvis 5 måneder og 3 år. Efter at have fået afslag på asyl og opholdstilladelse […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Shaw mod Ungarn, sagsnummer 6457/09

05/02/2013

Afgørelse af 26/07/2011

RESUMÉ Klager var irsk statsborger og bosiddende i Paris. I 2005 blev klager skilt fra sin ungarske hustru, og de fik tildelt fælles forældremyndighed over […]

Udfærdiget af Justitsministeriet