Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Schwabe og M.G. mod Tyskland, sagsnummer 8080/08 og 8577/08

14/05/2014

Afgørelse af 01/12/2011

Krænkelse af artikel 5 og artikel 11, da klagerne blev frihedsberøvet under G8-topmødet i Rostock i juni 2007.

RESUMÉ Under uroligheder i forbindelse med G8-topmødet i Rostock anholdt politiet et større antal aktivister. Klagerne blev dagen efter anholdt foran det fængsel, hvor en […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Herrmann mod Tyskland, sagsnummer 9300/07

02/05/2013

Afgørelse af 20/01/2011

Udkast

RESUMÉ Klager, Günther Herrmann (herefter H), var i medfør af tysk lovgivning automatisk medlem af en jagtforening, idet H ejede et større stykke land, og […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

W.P. m. fl. mod Polen, sagsnummer 42264/98

05/04/2013

Afgørelse af 02/09/2004

RESUMÉ Sagen omhandlede de (anonyme) klagere, W.P., K.K., M.M., J.F., D.F. og H.M., som i Polen ønskede at danne en forening for “Forfulgte Ansatte I […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Sørensen og Rasmussen mod Danmark, sagsnummer 52562/99 og 52620/99, storkammeret

18/11/2012

Afgørelse af 11/01/2006

RESUMÉ Sørensen (S), en studerende ved Århus Universitet, blev tilbudt et feriejob på den betingelse, at han meldte sig ind hos fagforeningen SID. S meldte […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Zeleni Balkani mod Bulgarien, sagsnummer 63778/00

19/10/2012

Afgørelse af 12/04/2007

Krænkelse af artikel 11, idet myndighederne i strid med national ret havde forbudt en gruppe af miljøforkæmpere at forsamle sig. Endvidere en krænkelse af artikel 13, fordi en 5-dages frist for domstolsprøvelse ikke var blevet overholdt.

RESUMÉ Sagen omhandlede Zeleni Balkani (Klager), en non-profit gruppe af miljøforkæmpere, som var imod myndighedernes træ- og planterydning omkring floden Maritza, fordi klager mente, at disse […]

Udfærdiget af Tobias Jensen