Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Homoseksuelle

Wasmuth mod Tyskland, sagsnummer 12884/03

07/02/2014

Afgørelse af 17/02/2011

Oplysninger på klagers skattekort, der var tilgængelige for klagers arbejdsgiver, udgjorde ikke en krænkelse af artikel 9.

På klagers skattekort var der i rubrikken ”indeholdt kirkeskat” anført: ”- -”, hvilket betød, at klagers arbejdsgiver ikke skulle indeholde kirkeskat. Klager mente, at informationen […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

X m.fl. mod Østrig, sagsnummer 19010/07, storkammeret

22/02/2013

Afgørelse af 19/02/2013

RESUMÉ Sagen omhandlede et lesbisk par (klager 1 og klager 3), som levede sammen som ugifte i et homoseksuelt forhold. Klager 3 havde en søn […]

Udfærdiget af Tobias Jensen