Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Polen

W.P. m. fl. mod Polen, sagsnummer 42264/98

05/04/2013

Afgørelse af 02/09/2004

RESUMÉ Sagen omhandlede de (anonyme) klagere, W.P., K.K., M.M., J.F., D.F. og H.M., som i Polen ønskede at danne en forening for “Forfulgte Ansatte I […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Moskal mod Polen, sagsnummer 10373/05

23/06/2012

Afgørelse af 15/09/2009

Krænkelse af artikel 1, protokol 1, idet fratagelsen af klagers førtidspension udgjorde et uproportionalt indgreb i klagers ret til ejendom.

Klageren var i den konkrete sag bevilget førtidspension for at passe sit syge barn. 10 måneder efter bevillingen besluttede myndighederne at annullere beslutningen om førtidspension, idet […]

Udfærdiget af Tobias Jensen