Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Danmark

Salem mod Danmark, sagsnummer 77036/11

18/12/2016

Afgørelse af 01/12/2016

Ikke krænkelse af EMRK artikel 8, da udlænding blev udvist som følge af dom for alvorlig kriminalitet, uagtet klager havde kone og 8 børn i landet.

RESUMÉ Sagen omhandlede den statsløse palæstinenser med libanesiske rødder Mahmoud Kalil Salem, i medierne omtalt som “Fiz Fiz” (herefter benævnt klager), som ved Højesterets dom […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Hauschildt mod Danmark, sagsnummer 10486/83

05/02/2014

Afgørelse af 24/05/1989

Krænkelse af artikel 6, stk. 1, idet samme dommere, forinden klagers straffesag påbegyndtes, havde foretaget en skærpet vurdering af skyldsspørgsmålet ifm. klagers varetægtsfængsling og derfor ikke kunne siges at være uafhængige og upartiske under straffesagen.

Sagen vedrørte straffesagen mod Mogens Hauschildt (klager), der ved landsretten blev idømt fængsel i 5 år for omfattende bedrageri mm., og som under hele sin […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Osman mod Danmark, sagsnummer 38058/09

04/01/2013

Afgørelse af 14/06/2011

RESUMÉ Klager havde levet i Danmark, siden hun var 7 år gammel, og blev i en alder af 15 år, mod sin vilje, sendt til […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Sørensen og Rasmussen mod Danmark, sagsnummer 52562/99 og 52620/99, storkammeret

18/11/2012

Afgørelse af 11/01/2006

RESUMÉ Sørensen (S), en studerende ved Århus Universitet, blev tilbudt et feriejob på den betingelse, at han meldte sig ind hos fagforeningen SID. S meldte […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Jersild mod Danmark, sagsnummer 15890/89, storkammeret

09/10/2012

Afgørelse af 23/09/1994

RESUMÉ Domstolen fandt i dom af 23. september 1994, at Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 var blevet krænket, idet begrundelsen for at straffe journalist, Jens Olaf […]

Udfærdiget af Tobias Jensen