Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Frankrig

Mor mod Frankrig, sagsnummer 28198/09

08/02/2014

Afgørelse af 15/12/2011

Krænkelse af artikel 10, da en advokat blev straffet for at overtræde sin tavshedspligt om en fortrolig ekspertrapport, der var blevet omtalt i pressen.

Det udgjorde en krænkelse af EMRK artikel 10 (retten til ytringsfrihed), at klager, der var advokat, var blevet dømt for at overtræde sin tavshedspligt ved […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Eon mod Frankrig, sagsnummer 26118/10

31/03/2013

Afgørelse af 14/03/2013

Krænkelse af artikel 10 i sag vedrørende bødestraf for æreskrænkende udtalelser rettet mod Frankrigs tidligere præsident, Nicolas Sarkozy.

RESUMÉ Klager, en fransk statsborger ved navn Hérve Eon (E), havde i sin hjemby under et besøg af den daværende franske præsident Nicolas Sarkozy i […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Popov mod Frankrig, sagsnummer 39472/07 og 39474/07

06/03/2013

Afgørelse af 19/01/2012

RESUMÉ Klagerne var en kazakhstansk familie med to børn på henholdsvis 5 måneder og 3 år. Efter at have fået afslag på asyl og opholdstilladelse […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Célice og Josseaume mod Frankrig

04/02/2013

Afgørelse af 08/03/2012

RESUMÉ Célice og Josseaume mod Frankrig (domme af 8. marts 2012). Klagerne var begge franske statsborgere, der havde fået en bøde for trafikforseelser, som de […]

Udfærdiget af Justitsministeriet