Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Rusland

Premininy mod Rusland, sagsnummer 44973/04

17/10/2013

Afgørelse af 10/02/2010

Krænkelse af artikel 3, da myndighederne ikke i tilstrækkelig grad beskyttede klager, som var indsat, mod overgreb fra medindsatte.

RESUMÉ Klager var i en periode udsat for systematisk ydmygelse og mishandling af sine medfanger i et russisk fængsel. Klager blev bl.a. udsat for alvorlige […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Kharin mod Rusland, sagsnummer 37345/03

13/08/2013

Afgørelse af 03/02/2011

Ikke en krænkelse af artikel 5 da klager blev indsat i detentionen. Domstolen udtalte dog, at "stødende fysisk fremtoning" ikke i sig selv kan begrunde en frihedsberøvelse.

RESUMÉ En aften i oktober 2001 modtog politiet et alarm-opkald fra en lokal forretning vedrørende en beruset person (klager), som råbte ad personalet. Ved ankomsten […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Finogenov m. fl. mod Rusland, sagsnummer 18299/03 og 27311/03

17/04/2013

Afgørelse af 20/12/2011

Krænkelse af artikel 2 som følge af manglende koordinering af redningsaktion samt som følge af mangelfuld og ikke-uafhængig efterforskning ifm. gidselsituation i et teater i Moskva.

RESUMÉ Sagen omhandlede en 3 dage lang gidselsituation i et teater i Moskva, hvor tjetjenske oprører den 23. oktober 2002 havde indtaget teatret og holdt […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Vulakh m.fl. mod Rusland, sagsnummer 33468/03

25/02/2013

Afgørelse af 10/01/2012

RESUMÉ Klagerne var arvinger til V.V., som var mistænkt for at lede en mafia-lignende enhed og stå bag en række voldelige overfald. V.V. begik selvmord […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Godlevskiy mod Rusland, sagsnummer 14888/03

18/11/2012

Afgørelse af 23/10/2008

Krænkelse af artikel 10, da en avis blev dømt til at for injurier samt dømt til at bringe dementi.

RESUMÉ Avisen “Orlovskiy Meridian” (O), hvor klager Godlevskiy (G) var ansat som chefredaktør, offentliggjorde en artikel vedrørende anklagemyndighedens efterforskning af betjente ved en lokal anti-narkotikaenhed, […]

Udfærdiget af Tobias Jensen