Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Wasmuth mod Tyskland, sagsnummer 12884/03

07/02/2014

Afgørelse af 17/02/2011

Oplysninger på klagers skattekort, der var tilgængelige for klagers arbejdsgiver, udgjorde ikke en krænkelse af artikel 9.

På klagers skattekort var der i rubrikken ”indeholdt kirkeskat” anført: ”- -”, hvilket betød, at klagers arbejdsgiver ikke skulle indeholde kirkeskat. Klager mente, at informationen […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Herrmann mod Tyskland, sagsnummer 9300/07

02/05/2013

Afgørelse af 20/01/2011

Udkast

RESUMÉ Klager, Günther Herrmann (herefter H), var i medfør af tysk lovgivning automatisk medlem af en jagtforening, idet H ejede et større stykke land, og […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Bayatyan mod Armenien, sagsnummer 23459/03, storkammeret

04/02/2013

Afgørelse af 07/07/2011

RESUMÉ Bayatyan mod Armenien (dom af 7. juli 2011). Klager var armensk statsborger og medlem af Jehovas Vidner. Han var blevet erklæret egnet til aftjening […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Leyla Sahin mod Tyrkiet, sagsnummer 44774/98, storkammeret

20/11/2012

Afgørelse af

RESUMÉ Klager, Leyla Sahin (S), læste medicin ved Istanbul Universitet, da universitetet udstedte bestemmelse om, at studerende med skæg eller tørklæde ville blive forment adgang […]

Udfærdiget af Tobias Jensen