Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Lakićević m.fl. mod Montenegro og Serbien, sagsnummer 27458/06, 37205/06, 37207/06 og 33604/07

21/07/2015

Afgørelse af 13/12/2011

Fratagelse af pension til deltidsansatte udgjorde uproportionalt (for intensivt) indgreb.

RESUMÉ En ny lov betød, at klagerne, der alle var pensionister, som havde fået arbejde på deltid, ikke længere kunne modtage pension samtidig hermed. Den […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Herrmann mod Tyskland, sagsnummer 9300/07

02/05/2013

Afgørelse af 20/01/2011

Udkast

RESUMÉ Klager, Günther Herrmann (herefter H), var i medfør af tysk lovgivning automatisk medlem af en jagtforening, idet H ejede et større stykke land, og […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Scoppola mod Italien (nr. 3), sagsnummer 126/05

24/03/2013

Afgørelse af 18/01/2011

RESUMÉ Klager blev i 2002 idømt livsvarigt fængsel, hvilket ifølge italiensk lov medførte at han mistede retten til at besidde et offentligt embede og retten […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Ali mod Storbritannien, sagsnummer 40385/06

24/03/2013

Afgørelse af 11/04/2011

RESUMÉ Klager blev mistænkt for at have sat ild til en papirkurv på sin skole, hvorfor han blev bortvist fra skolens område, indtil politiets efterforskning […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Torri m.fl. mod Italien, sagsnummer 11838/07 og 12302/07

20/03/2013

Afgørelse af 24/01/2012

RESUMÉ Klagerne var offentligt ansatte, som indbetalte bidrag til et pensionsselskab. Da deres arbejdsplads blev nedlagt, fik de i deres nye ansættelsesforhold i det offentlige […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Vulakh m.fl. mod Rusland, sagsnummer 33468/03

25/02/2013

Afgørelse af 10/01/2012

RESUMÉ Klagerne var arvinger til V.V., som var mistænkt for at lede en mafia-lignende enhed og stå bag en række voldelige overfald. V.V. begik selvmord […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Stummer mod Østrig, sagsnummer 37452/02, storkammeret

04/02/2013

Afgørelse af 07/07/2011

RESUMÉ Klager havde tilbragt 28 år af sit liv i fængsel. Under fængselsopholdet arbejdede klager bl.a. i fængslets køkken og bageri. Han var tilknyttet arbejdsløshedsforsikringsordningen […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Maggio m.fl. mod Italien, sagsnummer 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 og 56001/08

02/01/2013

Afgørelse af 31/05/2011

RESUMÉ Klagerne, der var italienske statsborgere, besluttede efter i en årrække at have boet og arbejdet i Schweiz at flytte tilbage til Italien for at […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Moskal mod Polen, sagsnummer 10373/05

23/06/2012

Afgørelse af 15/09/2009

Krænkelse af artikel 1, protokol 1, idet fratagelsen af klagers førtidspension udgjorde et uproportionalt indgreb i klagers ret til ejendom.

Klageren var i den konkrete sag bevilget førtidspension for at passe sit syge barn. 10 måneder efter bevillingen besluttede myndighederne at annullere beslutningen om førtidspension, idet […]

Udfærdiget af Tobias Jensen