Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Detentionsanbringelse

Ignatenco mod Moldova, sagsnummer 36988/07

13/08/2013

Afgørelse af 08/02/2011

Ikke krænkelse af artikel 5, da klager blev tilbageholdt 30 minutter længere end der nationalt var hjemmel til. Afgørende var, hvornår anmodningen om forlængelse af frihedshedsberøvelsen blev indsendt, og at der således alene var tale om 30 minutters forsinkelse, som Domstolen betragtede som kortvarig.

RESUMÉ Ifølge moldovansk lovgivning kunne en mistænkt maksimalt frihedsberøves i 72 timer uden retskendelse. Klager blev frihedsberøvet den 19. juni 2007 kl. 12.15. Den 22. […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Kharin mod Rusland, sagsnummer 37345/03

13/08/2013

Afgørelse af 03/02/2011

Ikke en krænkelse af artikel 5 da klager blev indsat i detentionen. Domstolen udtalte dog, at "stødende fysisk fremtoning" ikke i sig selv kan begrunde en frihedsberøvelse.

RESUMÉ En aften i oktober 2001 modtog politiet et alarm-opkald fra en lokal forretning vedrørende en beruset person (klager), som råbte ad personalet. Ved ankomsten […]

Udfærdiget af Justitsministeriet