Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Salem mod Danmark, sagsnummer 77036/11

18/12/2016

Afgørelse af 01/12/2016

Ikke krænkelse af EMRK artikel 8, da udlænding blev udvist som følge af dom for alvorlig kriminalitet, uagtet klager havde kone og 8 børn i landet.

RESUMÉ Sagen omhandlede den statsløse palæstinenser med libanesiske rødder Mahmoud Kalil Salem, i medierne omtalt som “Fiz Fiz” (herefter benævnt klager), som ved Højesterets dom […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Laduna mod Slovakiet, sagsnummer 31827/02

21/07/2015

Afgørelse af 13/12/2011

Kærnkelse af artikel 8 og 14, idet varetægtsarrestanters særlige restriktioner i forhold til besøg og for at se tv kunne ikke gælde generelt for alle arrestanter, men skulle fastsættes konkret.

RESUMÉ Klager var som varetægtsarrestant underlagt særlige restriktioner i forhold til besøg og muligheden for at se tv. Tilsvarende restriktioner gjaldt ikke for indsatte, som […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

X mod Letland, sagsnummer 27853/09

23/11/2014

Afgørelse af 13/12/11

Udlevering af klagers barn fra Letland til Australien udgjorde en krænkelse af artikel 8, idet de nationale domstole ikke havde oplyst sagen tilstrækkeligt.

RESUMÉ Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslog, at det var et brud på EMRK artikel 8 (ret til familieliv), at de nationale domstole i en sag om […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Karoussiotis mod Portugal, sagsnummer 23205/08

17/07/2013

Afgørelse af 01/02/2011

Domstolen kunne behandle en sag, som samtidig var indbragt for EU-kommissionen, idet EU-kommissionens og EU-domstolens behandling af en sådan sag ikke kunne siges at være ”en anden form for international undersøgelse” jf. artikel 35, stk. 2, litra b.

RESUMÉ Klager, som var tysk statsborger, bad i 2005 i medfør af Haagerkonventionen om assistance fra de tyske myndigheder til at få sit barn hjem […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. m. fl. mod Nederlandene, sagsnummer 39315/06

18/04/2013

Afgørelse af 22/11/2012

Udkast

RESUMÉ Sagen omhandlede to journalister og bladet, hvorpå de var ansat (klagerne), som bragte flere artikler i bladet “De Telegraaf”. Artiklerne omhandlede den nationale efterretningstjeneste […]

Boso mod Italien, sagsnummer 50490/99

10/04/2013

Afgørelse af 05/09/2002

Ikke krænkelse af artikel 2 i en sag vedrørende abort fordi Domstolen ikke ville afgøre, hvorvidt eller i hvilken grad et foster var beskyttet af artikel 2. Endvidere ikke en krænkelse af artikel 8, da moderens rettigheder i konkrete situation vejede tungest.

RESUMÉ Sagen omhandlede klager, Gampiero Boso (B), hvis kone havde valgt at få abort af deres fælles barn. B førte sag ved de nationale domstole, […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Haas mod Schweiz, sagsnummer 31322/07

27/03/2013

Afgørelse af 20/01/2011

RESUMÉ Klager, som længe havde lidt af en psykisk sygdom, ønskede at begå selvmord. Han havde forgæves henvendt sig til adskillige psykiatere for at få […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Sommerfeld mod Tyskland, sagsnummer 31871/96, storkammeret

10/03/2013

Afgørelse af 08/07/2003

RESUMÉ Klager, Manfred Summerfeld (S), som var tysk statsborger, havde siden 1986 forsøgt at opnå tilladelse til at få samvær med sit dengang 5 år […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Popov mod Frankrig, sagsnummer 39472/07 og 39474/07

06/03/2013

Afgørelse af 19/01/2012

RESUMÉ Klagerne var en kazakhstansk familie med to børn på henholdsvis 5 måneder og 3 år. Efter at have fået afslag på asyl og opholdstilladelse […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Niemietz mod Tyskland, sagsnummer 13710/88

04/03/2013

Afgørelse af 16/12/1992

RESUMÉ Gottfried Niemietz (herefter N), en tysk advokat, fik i 1986 ransaget sit advokatkontor af de tyske myndigheder. Baggrunden for ransagningen var, at en byretsdommer […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Di Sarno m.fl. mod Italien, sagsnummer 30765/08

25/02/2013

Afgørelse af 10/01/2012

RESUMÉ Klagerne var borgere i en italiensk kommune, som fra februar 1994 til december 2009 var i undtagelsestilstand på grund af problemer med håndteringen af […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

X m.fl. mod Østrig, sagsnummer 19010/07, storkammeret

22/02/2013

Afgørelse af 19/02/2013

RESUMÉ Sagen omhandlede et lesbisk par (klager 1 og klager 3), som levede sammen som ugifte i et homoseksuelt forhold. Klager 3 havde en søn […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Shaw mod Ungarn, sagsnummer 6457/09

05/02/2013

Afgørelse af 26/07/2011

RESUMÉ Klager var irsk statsborger og bosiddende i Paris. I 2005 blev klager skilt fra sin ungarske hustru, og de fik tildelt fælles forældremyndighed over […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Christine Goodwin mod Storbritannien, sagsnummer 28957/95, storkammeret

31/01/2013

Afgørelse af 11/07/2002

RESUMÉ Christine Goodwin (G), en britisk statsborger, blev i 1960’erne diagnostiseret som transseksuel. G var født som mand, men følte sig som en kvinde, og […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Osman mod Danmark, sagsnummer 38058/09

04/01/2013

Afgørelse af 14/06/2011

RESUMÉ Klager havde levet i Danmark, siden hun var 7 år gammel, og blev i en alder af 15 år, mod sin vilje, sendt til […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Mosley mod Storbritannien, sagsnummer 48009/08

02/01/2013

Afgørelse af 10/05/2011

RESUMÉ I en britisk avis blev der på forsiden samt på avisens internetside offentliggjort en artikel indeholdende intime billeder af klager, der var en kendt […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

El-Masri mod Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, sagsnummer 39630/09, storkammeret

13/12/2012

Afgørelse af 13/12/2012

RESUMÈ Sagen omhandlede Khaled El-Masri (E), en tysk statsborger af libanesisk oprindelse, som den 31. december 2003 blev anholdt da han med bus krydsede grænsen […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

A, B og C mod Irland, sagsnummer 25579/05, storkammeret

10/12/2012

Afgørelse af 16/12/2012

RESUMÉ Sagen omhandlede tre gravide kvinder, som af forskellige årsager ønskede at få foretaget en abort. Alle tre kvinder var rejst til Storbritannien for at […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Michaud mod Frankrig, sagsnummer 12323/11

06/12/2012

Afgørelse af 06/12/2012

RESUMÉ Sagen omhandlede en fransk advokat, Patrick Michaud (Klager), som klagede til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Domstolen) over det franske advokatråds beslutning om at vedtage et […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Lupsa mod Rumænien, sagsnummer 10337/04

20/11/2012

Afgørelse af 08/06/2006

RESUMÉ Klager, Dorjel Lupsa (L), som havde et barn og en kæreste bosiddende i Rumænien, blev udvist af Rumænien i 10 år, idet de rumænske myndigheder […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Allan mod Storbritannien, sagsnummer 48539/99

19/11/2012

Afgørelse af

RESUMÉ Klager, Richard Roy Allan (A) blev sammen med Leroy Grant (G) varetægtsfængslet i 1995 sigtet for drab. Politiets efterforskning havde ikke umiddelbart ført til andre […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Gillberg mod Sverige, sagsnummer 41723/06, storkammeret

17/05/2012

Afgørelse af 03/05/2012

Klageren gjorde gældende, at dennes rettigheder efter artikel 8 og artikel 10 i Konventionen var blevet krænket. Sagen omhandlede en svensk professor (klager)  i børnepsykologi, […]

Udfærdiget af Tobias Jensen