Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Ostermunchner mod Tyskland, sagsnummer 36035/04

24/01/2015

Afgørelse af 22/03/2012

Forvaringsdømte skal have mulighed for at nedbringe deres farlighed og derved have adgang til anbefalet behandling. Ikke-krænkelse af artikel 5 under de konkrete omstændigheder.

RESUMÉ Sagen omhandlede den østrigske statsborger Franz Ostermünchner (herefter Klager), der efter en række domme for bl.a. røveri, voldtægt og seksuel misbrug af mindreårige, blev idømt […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Zandbergs mod Letland, sagsnummer 71092/01

10/09/2014

Afgørelse af 20/12/2011

Ikke krænkelse af artikel 5, idet medlemsstater ikke har pligt til at medregne længden af en eventuel varetægtsfængsling i tredjestater.

RESUMÉ Klageren blev varetægtsfængslet i USA med henblik på udlevering til Letland, hvor han var tiltalt for drab. Klager mente bl.a., at varetægtsfængslingen i USA […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Schwabe og M.G. mod Tyskland, sagsnummer 8080/08 og 8577/08

14/05/2014

Afgørelse af 01/12/2011

Krænkelse af artikel 5 og artikel 11, da klagerne blev frihedsberøvet under G8-topmødet i Rostock i juni 2007.

RESUMÉ Under uroligheder i forbindelse med G8-topmødet i Rostock anholdt politiet et større antal aktivister. Klagerne blev dagen efter anholdt foran det fængsel, hvor en […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Kanagaratnam m.fl. mod Belgien, sagsnummer 15297/09

07/02/2014

Afgørelse af 13/12/2011

Krænkelse af artikel 3, idet forholdene for asylansøgende børn ikke var tilstrækkelige. Endvidere fandtes forholdene i at udgøre en krænkelse af artikel 5, stk. 1, litra f.

Klagerne var en mor og hendes tre børn. Som asylansøgere blev de frihedsberøvet i ca. 4 måneder i et særligt modtagecenter for ulovligt indrejste i […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

De Donder og De Clippel mod Belgien, sagsnummer 8595/06

07/02/2014

Afgørelse af 06/12/2011

Krænkelse af artikel 2, idet myndighederne burde have været vidende om klagers selvmordsrisiko. Endvidere en krænkelse af artikel 5.

Klagernes søn, der var psykisk syg, begik selvmord under afsoning af en behandlingsdom. Han havde oprindelig afsonet på en særlig fængselsafdeling for psykisk syge, ligesom […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Tymoshenko mod Ukraine, sagsnummer 49872/11

19/10/2013

Afgørelse af 30/04/2013

Flere krænkelser af artikel 5 samt krænkelse af artikel 18, da Ukraines tidligere premierminister blev varetægtsfængslet.

RESUMÉ Sagen omhandlede den ukrainske oppositionsleder og tidligere premierminister, Yulia Tymoshenko (herefter klager). I april 2011 blev klager sigtet for embedsmisbrug og i august samme […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Ignatenco mod Moldova, sagsnummer 36988/07

13/08/2013

Afgørelse af 08/02/2011

Ikke krænkelse af artikel 5, da klager blev tilbageholdt 30 minutter længere end der nationalt var hjemmel til. Afgørende var, hvornår anmodningen om forlængelse af frihedshedsberøvelsen blev indsendt, og at der således alene var tale om 30 minutters forsinkelse, som Domstolen betragtede som kortvarig.

RESUMÉ Ifølge moldovansk lovgivning kunne en mistænkt maksimalt frihedsberøves i 72 timer uden retskendelse. Klager blev frihedsberøvet den 19. juni 2007 kl. 12.15. Den 22. […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Kharin mod Rusland, sagsnummer 37345/03

13/08/2013

Afgørelse af 03/02/2011

Ikke en krænkelse af artikel 5 da klager blev indsat i detentionen. Domstolen udtalte dog, at "stødende fysisk fremtoning" ikke i sig selv kan begrunde en frihedsberøvelse.

RESUMÉ En aften i oktober 2001 modtog politiet et alarm-opkald fra en lokal forretning vedrørende en beruset person (klager), som råbte ad personalet. Ved ankomsten […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Dougoz mod Grækenland, sagsnummer 40907/98

08/04/2013

Afgørelse af 06/03/2001

Krænkelse af artikel 3 og 5 på grund af henholdsvis umenneskelige forhold på tilbageholdelsescentre og manglende hjemmel eller mulighed for effektiv prøvelse af tilbageholdelsen.

RESUMÉ Klager, Mohamed Dougoz (D), var efter flere domme for blandt andet narkokriminalitet blevet dømt til udvisning, hvorfor D efter endt afsoning var blevet tilbageholdt i […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Popov mod Frankrig, sagsnummer 39472/07 og 39474/07

06/03/2013

Afgørelse af 19/01/2012

RESUMÉ Klagerne var en kazakhstansk familie med to børn på henholdsvis 5 måneder og 3 år. Efter at have fået afslag på asyl og opholdstilladelse […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Vinter m.fl. mod Storbritannien, sagsnummer 66069/09, 130/10 og 3896/10

21/02/2013

Afgørelse af 17/01/2012

RESUMÉ Klagerne, der alle var idømt livstid for manddrab, mente bl.a. at det var i strid med EMRK artikel 3 (forbud mod tortur og nedværdigende […]

Harkins og Edwards mod Storbritannien, sagsnummer 9146/07 og 32650/07

21/02/2013

Afgørelse af 17/01/2012

RESUMÉ Klagerne var begge begæret udleveret til retsforfølgning i USA, hvor de var tiltalt for bl.a. drab. Klagerne gjorde gældende, at de ved udlevering til […]

Arutyunyan mod Rusland, sagsnummer 48977/09

06/02/2013

Afgørelse af 10/01/2012

RESUMÉ Klager var tiltalt for manddrab og varetægtsfængslet. Han var rullestolsbruger og havde bl.a. dårlig nyre, diabetes og var overvægtig. Klager var placeret i en […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

El-Masri mod Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, sagsnummer 39630/09, storkammeret

13/12/2012

Afgørelse af 13/12/2012

RESUMÈ Sagen omhandlede Khaled El-Masri (E), en tysk statsborger af libanesisk oprindelse, som den 31. december 2003 blev anholdt da han med bus krydsede grænsen […]

Udfærdiget af Tobias Jensen