Det udgjorde en krænkelse af EMRK artikel 10 (retten til ytringsfrihed), at klager, der var advokat, var blevet dømt for at overtræde sin tavshedspligt ved […]