Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Al-Khawaja og Tahery mod Storbritannien, sagsnummer 26766/05 og 22228/06, storkammeret

14/09/2014

Afgørelse af 15/12/2011

Krænkelse af artikel 6, idet klager 1 alene blev dømt på baggrund af vidneudsagn, som klager ikke havde adgang til at kontraafhøre. Vidnet var ikke mødt op pga. frygt for klager. Ikke-krænkelse fsva. dom på baggrund af afdøds vidneudsagn i klager 2's sag.

RESUMÉ Al-Khawaja var en læge, som var dømt for to tilfælde af blufærdighedskrænkelse over for kvindelige patienter. Den ene af kvinderne begik selvmord før retssagen, […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Ajdaric mod Kroatien, sagsnummer 20883/09

14/09/2014

Afgørelse af 13/12/2011

Krænkelse af artikel 6, idet klager alene blev idømt fængselsstraf som følge af tvivlsomt vidneudsagn afgivet af en psykisk syg, der bl.a. led af vrangforestillinger.

RESUMÉ Klager, der afsonede en fængselsdom for tyveri, var indlagt på et fængselshospital, hvor han delte stue med flere andre. En af de andre patienter […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Hauschildt mod Danmark, sagsnummer 10486/83

05/02/2014

Afgørelse af 24/05/1989

Krænkelse af artikel 6, stk. 1, idet samme dommere, forinden klagers straffesag påbegyndtes, havde foretaget en skærpet vurdering af skyldsspørgsmålet ifm. klagers varetægtsfængsling og derfor ikke kunne siges at være uafhængige og upartiske under straffesagen.

Sagen vedrørte straffesagen mod Mogens Hauschildt (klager), der ved landsretten blev idømt fængsel i 5 år for omfattende bedrageri mm., og som under hele sin […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

W.P. m. fl. mod Polen, sagsnummer 42264/98

05/04/2013

Afgørelse af 02/09/2004

RESUMÉ Sagen omhandlede de (anonyme) klagere, W.P., K.K., M.M., J.F., D.F. og H.M., som i Polen ønskede at danne en forening for “Forfulgte Ansatte I […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Vulakh m.fl. mod Rusland, sagsnummer 33468/03

25/02/2013

Afgørelse af 10/01/2012

RESUMÉ Klagerne var arvinger til V.V., som var mistænkt for at lede en mafia-lignende enhed og stå bag en række voldelige overfald. V.V. begik selvmord […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Othman (Abu Qatada) mod Storbritannien, sagsnummer 8139/09

22/02/2013

Afgørelse af 17/01/2012

RESUMÉ Klager, som er jordansk statsborger, flygtede i 1993 til Storbritannien og fik asyl, navnlig fordi han havde været tilbageholdt og tortureret af de jordanske […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Célice og Josseaume mod Frankrig

04/02/2013

Afgørelse af 08/03/2012

RESUMÉ Célice og Josseaume mod Frankrig (domme af 8. marts 2012). Klagerne var begge franske statsborgere, der havde fået en bøde for trafikforseelser, som de […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Maggio m.fl. mod Italien, sagsnummer 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 og 56001/08

02/01/2013

Afgørelse af 31/05/2011

RESUMÉ Klagerne, der var italienske statsborgere, besluttede efter i en årrække at have boet og arbejdet i Schweiz at flytte tilbage til Italien for at […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Suhadolc mod Slovenien, sagsnummer 57655/08

02/01/2013

Afgørelse af 17/05/2011

RESUMÉ Klager blev stoppet af politiet i en fartkontrol og herefter spiritustestet. Klager modtog efterfølgende en kopi af betjentenes rapport, hvori det fremgik, at han […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Allan mod Storbritannien, sagsnummer 48539/99

19/11/2012

Afgørelse af

RESUMÉ Klager, Richard Roy Allan (A) blev sammen med Leroy Grant (G) varetægtsfængslet i 1995 sigtet for drab. Politiets efterforskning havde ikke umiddelbart ført til andre […]

Udfærdiget af Tobias Jensen