Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Storbritannien

Al-Khawaja og Tahery mod Storbritannien, sagsnummer 26766/05 og 22228/06, storkammeret

14/09/2014

Afgørelse af 15/12/2011

Krænkelse af artikel 6, idet klager 1 alene blev dømt på baggrund af vidneudsagn, som klager ikke havde adgang til at kontraafhøre. Vidnet var ikke mødt op pga. frygt for klager. Ikke-krænkelse fsva. dom på baggrund af afdøds vidneudsagn i klager 2's sag.

RESUMÉ Al-Khawaja var en læge, som var dømt for to tilfælde af blufærdighedskrænkelse over for kvindelige patienter. Den ene af kvinderne begik selvmord før retssagen, […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Animal Defenders International mod Storbritannien, sagsnummer 48876/08, storkammeret

01/09/2013

Afgørelse af 22/04/2013

Ikke en krænkelse af Klagers ytringsfrihed, at Klager (en NGO) fik afslag på at vise en reklame, som myndighederne betragtede som værende af politisk karakter.

RESUMÉ Sagen omhandlede NGO’en “Animal Defenders International” (Klager), som ikke fik godkendt en tv-reklame til britisk tv. Reklamen viste henholdsvis en 4-årig pige og en […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Othman (Abu Qatada) mod Storbritannien, sagsnummer 8139/09

22/02/2013

Afgørelse af 17/01/2012

RESUMÉ Klager, som er jordansk statsborger, flygtede i 1993 til Storbritannien og fik asyl, navnlig fordi han havde været tilbageholdt og tortureret af de jordanske […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Christine Goodwin mod Storbritannien, sagsnummer 28957/95, storkammeret

31/01/2013

Afgørelse af 11/07/2002

RESUMÉ Christine Goodwin (G), en britisk statsborger, blev i 1960’erne diagnostiseret som transseksuel. G var født som mand, men følte sig som en kvinde, og […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Al-Skeini m.fl. mod Storbritannien, sagsnummer 55721/07, storkammeret

20/05/2012

Afgørelse af 07/07/2011

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (storkammeret) slog fast, at Storbritannien havde jurisdiktion i Irak i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 1 og dermed også skulle respektere […]

Udfærdiget af Tobias Jensen