Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Tyskland

Ostermunchner mod Tyskland, sagsnummer 36035/04

24/01/2015

Afgørelse af 22/03/2012

Forvaringsdømte skal have mulighed for at nedbringe deres farlighed og derved have adgang til anbefalet behandling. Ikke-krænkelse af artikel 5 under de konkrete omstændigheder.

RESUMÉ Sagen omhandlede den østrigske statsborger Franz Ostermünchner (herefter Klager), der efter en række domme for bl.a. røveri, voldtægt og seksuel misbrug af mindreårige, blev idømt […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Schwabe og M.G. mod Tyskland, sagsnummer 8080/08 og 8577/08

14/05/2014

Afgørelse af 01/12/2011

Krænkelse af artikel 5 og artikel 11, da klagerne blev frihedsberøvet under G8-topmødet i Rostock i juni 2007.

RESUMÉ Under uroligheder i forbindelse med G8-topmødet i Rostock anholdt politiet et større antal aktivister. Klagerne blev dagen efter anholdt foran det fængsel, hvor en […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Wasmuth mod Tyskland, sagsnummer 12884/03

07/02/2014

Afgørelse af 17/02/2011

Oplysninger på klagers skattekort, der var tilgængelige for klagers arbejdsgiver, udgjorde ikke en krænkelse af artikel 9.

På klagers skattekort var der i rubrikken ”indeholdt kirkeskat” anført: ”- -”, hvilket betød, at klagers arbejdsgiver ikke skulle indeholde kirkeskat. Klager mente, at informationen […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Aydin mod Tyskland, sagsnummer 16637/07

17/07/2013

Afgørelse af 27/01/2011

Ikke en krænkelse af artikel 10, da de tyske myndigheder idømte klager en bødestraf for ikke at overholde et forbud mod det kurdiske arbejderparti (PKK).

RESUMÉ I 1993 indførte de tyske myndigheder et forbud mod det kurdiske arbejderpartis (PKK) aktiviteter. I 2001 indledte PKK en storstilet kampagne, hvori man opfordrede […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Herrmann mod Tyskland, sagsnummer 9300/07

02/05/2013

Afgørelse af 20/01/2011

Udkast

RESUMÉ Klager, Günther Herrmann (herefter H), var i medfør af tysk lovgivning automatisk medlem af en jagtforening, idet H ejede et større stykke land, og […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Sommerfeld mod Tyskland, sagsnummer 31871/96, storkammeret

10/03/2013

Afgørelse af 08/07/2003

RESUMÉ Klager, Manfred Summerfeld (S), som var tysk statsborger, havde siden 1986 forsøgt at opnå tilladelse til at få samvær med sit dengang 5 år […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Niemietz mod Tyskland, sagsnummer 13710/88

04/03/2013

Afgørelse af 16/12/1992

RESUMÉ Gottfried Niemietz (herefter N), en tysk advokat, fik i 1986 ransaget sit advokatkontor af de tyske myndigheder. Baggrunden for ransagningen var, at en byretsdommer […]

Udfærdiget af Tobias Jensen