Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Mor mod Frankrig, sagsnummer 28198/09

08/02/2014

Afgørelse af 15/12/2011

Krænkelse af artikel 10, da en advokat blev straffet for at overtræde sin tavshedspligt om en fortrolig ekspertrapport, der var blevet omtalt i pressen.

Det udgjorde en krænkelse af EMRK artikel 10 (retten til ytringsfrihed), at klager, der var advokat, var blevet dømt for at overtræde sin tavshedspligt ved […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Animal Defenders International mod Storbritannien, sagsnummer 48876/08, storkammeret

01/09/2013

Afgørelse af 22/04/2013

Ikke en krænkelse af Klagers ytringsfrihed, at Klager (en NGO) fik afslag på at vise en reklame, som myndighederne betragtede som værende af politisk karakter.

RESUMÉ Sagen omhandlede NGO’en “Animal Defenders International” (Klager), som ikke fik godkendt en tv-reklame til britisk tv. Reklamen viste henholdsvis en 4-årig pige og en […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Nederlandse Omroepprogramma Stichting mod Holland, sagsnummer 16844/90

04/08/2013

Afgørelse af 13/10/1993

Antagelighedsbeslutning

RESUMÉ Sagen omhandlede en hollandsk non-profit radio/tv-station (herefter Klager), som overfor den hollandske stat havde public-service forpligtelser til eksempelvis at producere nyheds- og sportsudsendelser. I […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Aydin mod Tyskland, sagsnummer 16637/07

17/07/2013

Afgørelse af 27/01/2011

Ikke en krænkelse af artikel 10, da de tyske myndigheder idømte klager en bødestraf for ikke at overholde et forbud mod det kurdiske arbejderparti (PKK).

RESUMÉ I 1993 indførte de tyske myndigheder et forbud mod det kurdiske arbejderpartis (PKK) aktiviteter. I 2001 indledte PKK en storstilet kampagne, hvori man opfordrede […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. m. fl. mod Nederlandene, sagsnummer 39315/06

18/04/2013

Afgørelse af 22/11/2012

Udkast

RESUMÉ Sagen omhandlede to journalister og bladet, hvorpå de var ansat (klagerne), som bragte flere artikler i bladet “De Telegraaf”. Artiklerne omhandlede den nationale efterretningstjeneste […]

Eon mod Frankrig, sagsnummer 26118/10

31/03/2013

Afgørelse af 14/03/2013

Krænkelse af artikel 10 i sag vedrørende bødestraf for æreskrænkende udtalelser rettet mod Frankrigs tidligere præsident, Nicolas Sarkozy.

RESUMÉ Klager, en fransk statsborger ved navn Hérve Eon (E), havde i sin hjemby under et besøg af den daværende franske præsident Nicolas Sarkozy i […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Seckerson og Times Newspaper Limited mod Storbritannien, sagsnummer 32844/10 og 33510/10

20/03/2013

Afgørelse af 24/01/2012

RESUMÉ Klagerne var henholdsvis formanden for en jury og en avis. Efter at juryen havde fundet en dagplejemor skyldig i at have rystet en baby […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH mod Østrig, sagsnummer 3401/07

06/03/2013

Afgørelse af 17/01/2012

RESUMÉ Klager var en avis, der under en retssag om seksuelt misbrug og mishandling af en pige bragte artikler, der afslørede pigens identitet. De nationale […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Heinisch mod Tyskland, sagsnummer 28274/08

05/02/2013

Afgørelse af 21/07/2011

RESUMÉ Klager var ansat på et plejehjem som sygeplejerske. Firmaet, der drev plejehjemmet, var hovedsagelig ejet af delstaten Berlin. I perioden januar 2003 til oktober […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Redaktionen på avisen ”Pravoye” og Shtekel mod Ukraine, sagsnummer 33014/05

02/01/2013

Afgørelse af 05/05/2011

RESUMÉ Klagerne var redaktionen på avisen ”Pravoye” samt chefredaktøren på avisen. I 2003 offentliggjorde Pravoye et anonymt brev, som var downloaded fra en nyhedsside på […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Godlevskiy mod Rusland, sagsnummer 14888/03

18/11/2012

Afgørelse af 23/10/2008

Krænkelse af artikel 10, da en avis blev dømt til at for injurier samt dømt til at bringe dementi.

RESUMÉ Avisen “Orlovskiy Meridian” (O), hvor klager Godlevskiy (G) var ansat som chefredaktør, offentliggjorde en artikel vedrørende anklagemyndighedens efterforskning af betjente ved en lokal anti-narkotikaenhed, […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Jersild mod Danmark, sagsnummer 15890/89, storkammeret

09/10/2012

Afgørelse af 23/09/1994

RESUMÉ Domstolen fandt i dom af 23. september 1994, at Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 var blevet krænket, idet begrundelsen for at straffe journalist, Jens Olaf […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Gillberg mod Sverige, sagsnummer 41723/06, storkammeret

17/05/2012

Afgørelse af 03/05/2012

Klageren gjorde gældende, at dennes rettigheder efter artikel 8 og artikel 10 i Konventionen var blevet krænket. Sagen omhandlede en svensk professor (klager)  i børnepsykologi, […]

Udfærdiget af Tobias Jensen