Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

M.S.S. mod Belgien og Grækenland, sagsnummer 30696/09, storkammeret

05/07/2013

Afgørelse af 21/01/2011

Krænkelse af artikel 3, idet Belgien burde have taget højde for forholdene i Grækenland for asylansøgere, inden klageren blev udvist hertil. Endvidere krænkelse af artikel 13.

RESUMÉ Klager flygtede fra Afghanistan i 2008 og ankom til Grækenland som første EU-land. I februar 2009 ankom klager til Belgien, hvor han søgte asyl. […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

G.R. mod Nederlandene, sagsnummer 22251/07

24/03/2013

Afgørelse af 10/04/2012

RESUMÉ Klager var afghansk statsborger, som kom til Nederlandene i 1997 for at bo sammen med sin kone og to børn, der var kommet dertil […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Di Sarno m.fl. mod Italien, sagsnummer 30765/08

25/02/2013

Afgørelse af 10/01/2012

RESUMÉ Klagerne var borgere i en italiensk kommune, som fra februar 1994 til december 2009 var i undtagelsestilstand på grund af problemer med håndteringen af […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

El-Masri mod Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, sagsnummer 39630/09, storkammeret

13/12/2012

Afgørelse af 13/12/2012

RESUMÈ Sagen omhandlede Khaled El-Masri (E), en tysk statsborger af libanesisk oprindelse, som den 31. december 2003 blev anholdt da han med bus krydsede grænsen […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Allan mod Storbritannien, sagsnummer 48539/99

19/11/2012

Afgørelse af

RESUMÉ Klager, Richard Roy Allan (A) blev sammen med Leroy Grant (G) varetægtsfængslet i 1995 sigtet for drab. Politiets efterforskning havde ikke umiddelbart ført til andre […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Zeleni Balkani mod Bulgarien, sagsnummer 63778/00

19/10/2012

Afgørelse af 12/04/2007

Krænkelse af artikel 11, idet myndighederne i strid med national ret havde forbudt en gruppe af miljøforkæmpere at forsamle sig. Endvidere en krænkelse af artikel 13, fordi en 5-dages frist for domstolsprøvelse ikke var blevet overholdt.

RESUMÉ Sagen omhandlede Zeleni Balkani (Klager), en non-profit gruppe af miljøforkæmpere, som var imod myndighedernes træ- og planterydning omkring floden Maritza, fordi klager mente, at disse […]

Udfærdiget af Tobias Jensen