Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Effektivt retsmiddel

G.R. mod Nederlandene, sagsnummer 22251/07

24/03/2013

Afgørelse af 10/04/2012

RESUMÉ Klager var afghansk statsborger, som kom til Nederlandene i 1997 for at bo sammen med sin kone og to børn, der var kommet dertil […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Allan mod Storbritannien, sagsnummer 48539/99

19/11/2012

Afgørelse af

RESUMÉ Klager, Richard Roy Allan (A) blev sammen med Leroy Grant (G) varetægtsfængslet i 1995 sigtet for drab. Politiets efterforskning havde ikke umiddelbart ført til andre […]

Udfærdiget af Tobias Jensen