RESUMÉ

Klagerne var borgere i en italiensk kommune, som fra februar 1994 til december 2009 var i undtagelsestilstand på grund af problemer med håndteringen af affald. Undersøgelser pegede på, at sundhedstilstanden i kommunen, som følge af den tiltagende mængde affald, var meget forringet. Domstolen fandt, at myndighedernes affaldshåndtering havde udgjort et brud på EMRK artikel 8 (ret til respekt for privatliv). Domstolen påpegede, at myndighedernes ansvar bestod, selvom de måtte have udliciteret opgaven til en privat virksomhed. Der havde ikke været adgang for borgerne til effektivt at klage over og søge erstatning for kommunens manglende vejledning og mangelfulde affaldshåndtering. Domstolen fandt derfor, at der tillige var sket brud på EMRK artikel 13 (adgang til effektive retsmidler).
 

Dommen er alene tilgængelig på fransk og kan læses her.

Udfærdiget af Justitsministeriet