RESUMÉ

Klagerne var en kazakhstansk familie med to børn på henholdsvis 5 måneder og 3 år. Efter at have fået afslag på asyl og opholdstilladelse blev klagerne tilbageholdt på et detentionscenter godkendt til familier, mens deres udsendelse blev arrangeret. Domstolen fandt, at de fysiske og psykiske forhold i detentionscentret – på trods af godkendelsen – for børnenes vedkommende var i strid med EMRK artikel 3 (forbud mod tortur). Forholdene på centeret udgjorde ikke en krænkelse i forhold til forældrene. Det var endvidere i strid med EMRK artikel 5 (ret til frihed og sikkerhed) (for så vidt angik børnene), at det ikke var blevet undersøgt, om der var andre muligheder end anbringelse af familien i detentionscentret, mens de ventede på udsendelse, samt at der ikke i fransk lovgivning var hjemmel til, at mindreårige kunne få efterprøvet en tilbageholdelse. Domstolen fandt herudover ikke, at myndighederne havde varetaget børnenes tarv tilstrækkeligt, da myndighederne ikke havde forsøgt at finde en anden løsning end tilbageholdelse i et detentionscenter og ikke havde gennemført udsendelsen hurtigst muligt. Tilbageholdelsen var derfor også en krænkelse af EMRK art. 8 (ret til respekt for familieliv).

 

Dommen er alene tilgængelig på fransk og kan hentes her.

Udfærdiget af Justitsministeriet