Klagernes søn, der var psykisk syg, begik selvmord under afsoning af en behandlingsdom. Han havde oprindelig afsonet på en særlig fængselsafdeling for psykisk syge, ligesom han havde været placeret på en behandlingsinstitution. Umiddelbart før han begik selvmord, havde han udvist aggressiv adfærd og var blevet flyttet til en enecelle på en almindelig fængselsafdeling. Menneskerettighedsdomstolen lagde til grund, at de belgiske myndigheder burde have været bekendt med, at klagernes søn var selvmordstruet. Ved at placere ham på en almindelig fængselsafdeling – uden tilstrækkelig opsyn – havde myndighederne svigtet deres forpligtelse til at beskytte hans liv, jf. EMRK artikel 2 (retten til liv). Da placeringen af klagernes søn på en almindelig fængselsafdeling endvidere var sket i strid med national lovgivning, forelå der desuden en krænkelse af EMRK artikel 5, stk. 1 (retten til frihed).

__________

Dommen er alene tilgængelig på fransk og kan findes her.

Udfærdiget af Justitsministeriet