Klagerne var en mor og hendes tre børn. Som asylansøgere blev de frihedsberøvet i ca. 4 måneder i et særligt modtagecenter for ulovligt indrejste i Belgien. Menneskerettighedsdomstolen fandt, at frihedsberøvelsen af børnene – men ikke moren – var i strid med EMRK artikel 3 (forbud mod umenneskelig og nedværdigende behandling mv.). Domstolen havde tidligere fundet, at forholdene for uledsagede børn i det pågældende modtagecenter var konventionsstridige, bl.a. fordi der ikke er grundlæggende faciliteter til stede for børn. I nærværende sag var børnene flygtet fra en borgerkrig og derfor særligt sårbare. Selv om børnene havde haft deres mor til stede, fandt Domstolen, at der var sket krænkelse af EMRK artikel 3. Da forholdene i centret var åbenbart utilstrækkelige for familier – og dermed ikke lovlige i konventionens forstand – forelå der også en krænkelse af EMRK artikel 5, stk. 1, litra f, vedrørende frihedsberøvelse af udlændinge.

________

Dommen er alene tilgængelig på fransk og kan findes her.

Udfærdiget af Justitsministeriet