Det udgjorde en krænkelse af EMRK artikel 10 (retten til ytringsfrihed), at klager, der var advokat, var blevet dømt for at overtræde sin tavshedspligt ved at have udtalt sig om en fortrolig ekspertrapport, som havde været fremlagt under retssag, og som senere var blevet lækket til pressen. Domstolen bemærkede, at pressens læk af fortrolige oplysninger som udgangspunkt ikke fritager advokater fra at overholde deres tavshedspligt. I den konkrete sag havde klager udelukkende kommenteret på oplysninger, der allerede var offentliggjort af pressen. Kommentarerne blev fremsat som del af en debat af offentlig interesse, der handlede om risikoen ved anvendelse af en bestemt vaccine. Sammenfattende fandtes hensynet til beskyttelsen af fortrolige oplysninger ikke tilstrækkeligt til at kunne begrunde et indgreb i klagers ytringsfrihed.

___________

Dommen er alene tilgængelig på fransk og kan findes her.

Udfærdiget af Justitsministeriet