RESUMÉ

Klager, en fransk statsborger ved navn Hérve Eon (E), havde i sin hjemby under et besøg af den daværende franske præsident Nicolas Sarkozy i 2008 fremvist et banner med teksten “Casse toi pov’con” (“Get lost, you sad prick”). Samme sætning skulle den daværende præsident angiveligt selv tidligere have udtalt til en borger, der ikke ville give præsidenten hånden. Det var ifølge fransk lovgivning strafbart at fornærme præsidenten, hvorfor E af de franske domstole blev idømt en bøde på 30 euro.
E påstod for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Domstolen), at E’s ret til ytringsfrihed, beskyttet i Den Europæiske Menneskerettigedskonventions artikel 10, var blevet krænket.
Domstolen udtalte indledningsvist, at der forelå et indgreb i artikel 10’s forstand, og at indgrebet forfulgte et lovligt formål. Domstolen fastslog dog derefter, at den omhandlede sætning skulle ses i en overordnet sammenhæng [proportionalitet]. Under henvisning til den franske appel-domstols begrundelse for at idømme E bøden på 30 euro, mente Domstolen, at den omhandlede sætning måtte anses som værende af politisk karakter, og at politikere måtte ifølge Domstolen være bevidste om, at deres handlinger kunne blive gransket af offentligheden, hvorfor blandt andet politikere måtte vise en større grad af tolerance, såfremt det vedrørte kritik. Domstolen mente endvidere, at E’s banner – set i lyset af den forudgående mediedækning og offentlige kommentarer – måtte siges at have en satirisk vinkel, som i sin natur er ment som provokerende. Såfremt sådanne kommentarer kunne medføre straf, kunne satiriske indslag i den offentlige debat risikere at blive underlagt en form for “afkølende effekt” (“chilling effect”), hvilket ikke kunne siges at være i offentlighedens interesse, idet satiriske kommentarer og indslag ifølge Domstolen var fundamentale i et demokratisk samfund. Domstolen fandt derfor, at der var sket en krænkelse af artikel 10.
 

Dommen er alene tilgængelig på fransk og kan læses her. Domstolens sekretariat har udgivet en pressemeddelelse på engelsk, som kan hentes her.

Udfærdiget af Tobias Jensen