Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: ikke-krænkelse

Salem mod Danmark, sagsnummer 77036/11

18/12/2016

Afgørelse af 01/12/2016

Ikke krænkelse af EMRK artikel 8, da udlænding blev udvist som følge af dom for alvorlig kriminalitet, uagtet klager havde kone og 8 børn i landet.

RESUMÉ Sagen omhandlede den statsløse palæstinenser med libanesiske rødder Mahmoud Kalil Salem, i medierne omtalt som “Fiz Fiz” (herefter benævnt klager), som ved Højesterets dom […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Wasmuth mod Tyskland, sagsnummer 12884/03

07/02/2014

Afgørelse af 17/02/2011

Oplysninger på klagers skattekort, der var tilgængelige for klagers arbejdsgiver, udgjorde ikke en krænkelse af artikel 9.

På klagers skattekort var der i rubrikken ”indeholdt kirkeskat” anført: ”- -”, hvilket betød, at klagers arbejdsgiver ikke skulle indeholde kirkeskat. Klager mente, at informationen […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Animal Defenders International mod Storbritannien, sagsnummer 48876/08, storkammeret

01/09/2013

Afgørelse af 22/04/2013

Ikke en krænkelse af Klagers ytringsfrihed, at Klager (en NGO) fik afslag på at vise en reklame, som myndighederne betragtede som værende af politisk karakter.

RESUMÉ Sagen omhandlede NGO’en “Animal Defenders International” (Klager), som ikke fik godkendt en tv-reklame til britisk tv. Reklamen viste henholdsvis en 4-årig pige og en […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Ignatenco mod Moldova, sagsnummer 36988/07

13/08/2013

Afgørelse af 08/02/2011

Ikke krænkelse af artikel 5, da klager blev tilbageholdt 30 minutter længere end der nationalt var hjemmel til. Afgørende var, hvornår anmodningen om forlængelse af frihedshedsberøvelsen blev indsendt, og at der således alene var tale om 30 minutters forsinkelse, som Domstolen betragtede som kortvarig.

RESUMÉ Ifølge moldovansk lovgivning kunne en mistænkt maksimalt frihedsberøves i 72 timer uden retskendelse. Klager blev frihedsberøvet den 19. juni 2007 kl. 12.15. Den 22. […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Kharin mod Rusland, sagsnummer 37345/03

13/08/2013

Afgørelse af 03/02/2011

Ikke en krænkelse af artikel 5 da klager blev indsat i detentionen. Domstolen udtalte dog, at "stødende fysisk fremtoning" ikke i sig selv kan begrunde en frihedsberøvelse.

RESUMÉ En aften i oktober 2001 modtog politiet et alarm-opkald fra en lokal forretning vedrørende en beruset person (klager), som råbte ad personalet. Ved ankomsten […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Nederlandse Omroepprogramma Stichting mod Holland, sagsnummer 16844/90

04/08/2013

Afgørelse af 13/10/1993

Antagelighedsbeslutning

RESUMÉ Sagen omhandlede en hollandsk non-profit radio/tv-station (herefter Klager), som overfor den hollandske stat havde public-service forpligtelser til eksempelvis at producere nyheds- og sportsudsendelser. I […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Herrmann mod Tyskland, sagsnummer 9300/07

02/05/2013

Afgørelse af 20/01/2011

Udkast

RESUMÉ Klager, Günther Herrmann (herefter H), var i medfør af tysk lovgivning automatisk medlem af en jagtforening, idet H ejede et større stykke land, og […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Boso mod Italien, sagsnummer 50490/99

10/04/2013

Afgørelse af 05/09/2002

Ikke krænkelse af artikel 2 i en sag vedrørende abort fordi Domstolen ikke ville afgøre, hvorvidt eller i hvilken grad et foster var beskyttet af artikel 2. Endvidere ikke en krænkelse af artikel 8, da moderens rettigheder i konkrete situation vejede tungest.

RESUMÉ Sagen omhandlede klager, Gampiero Boso (B), hvis kone havde valgt at få abort af deres fælles barn. B førte sag ved de nationale domstole, […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

W.P. m. fl. mod Polen, sagsnummer 42264/98

05/04/2013

Afgørelse af 02/09/2004

RESUMÉ Sagen omhandlede de (anonyme) klagere, W.P., K.K., M.M., J.F., D.F. og H.M., som i Polen ønskede at danne en forening for “Forfulgte Ansatte I […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Haas mod Schweiz, sagsnummer 31322/07

27/03/2013

Afgørelse af 20/01/2011

RESUMÉ Klager, som længe havde lidt af en psykisk sygdom, ønskede at begå selvmord. Han havde forgæves henvendt sig til adskillige psykiatere for at få […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Ali mod Storbritannien, sagsnummer 40385/06

24/03/2013

Afgørelse af 11/04/2011

RESUMÉ Klager blev mistænkt for at have sat ild til en papirkurv på sin skole, hvorfor han blev bortvist fra skolens område, indtil politiets efterforskning […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Torri m.fl. mod Italien, sagsnummer 11838/07 og 12302/07

20/03/2013

Afgørelse af 24/01/2012

RESUMÉ Klagerne var offentligt ansatte, som indbetalte bidrag til et pensionsselskab. Da deres arbejdsplads blev nedlagt, fik de i deres nye ansættelsesforhold i det offentlige […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Seckerson og Times Newspaper Limited mod Storbritannien, sagsnummer 32844/10 og 33510/10

20/03/2013

Afgørelse af 24/01/2012

RESUMÉ Klagerne var henholdsvis formanden for en jury og en avis. Efter at juryen havde fundet en dagplejemor skyldig i at have rystet en baby […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH mod Østrig, sagsnummer 3401/07

06/03/2013

Afgørelse af 17/01/2012

RESUMÉ Klager var en avis, der under en retssag om seksuelt misbrug og mishandling af en pige bragte artikler, der afslørede pigens identitet. De nationale […]

Udfærdiget af Justitsministeriet