RESUMÉ

Klager blev i 2002 idømt livsvarigt fængsel, hvilket ifølge italiensk lov medførte at han mistede retten til at besidde et offentligt embede og retten til at stemme. Menneskerettighedsdomstolen anførte, at en generel fratagelse af indsattes stemmeret var uoverensstemmende med artikel 3 i 1. tillægsprotokol (ret til frie valg). Det anførtes endvidere, at en beslutning om fratagelse af stemmeret skulle tages af en domstol og skulle begrundes konkret, hvilket ikke var sket i den foreliggende sag. Som en følge heraf konkluderede Menneskerettighedsdomstolen, at klagers automatiske fratagelse af stemmeretten på basis af straffens længde var en krænkelse af klagers ret til frie valg jf. 1. tillægsprotokols artikel 3.

Dommen er alene udfærdiget på fransk og er derfor udeladt.

Storkammeret har senere afgjort, at der ikke forelå en krænkelse af tillægsprotokol 1, artikel 3. Se mere her.

Udfærdiget af Justitsministeriet