RESUMÉ

Célice og Josseaume mod Frankrig (domme af 8. marts 2012). Klagerne var begge franske statsborgere, der havde fået en bøde for trafikforseelser, som de havde betalt for at undgå at ifalde tillægsstraf. Herefter klagede de over bøderne, men klagerne blev afvist, da betaling blev anset som erkendelse af skyld. Menneskerettighedsdomstolen fandt, at behandlingen af bødesagerne var i strid med EMRK artikel 6 (ret til retfærdig rettergang), fordi klagerne reelt ikke havde haft mulighed for at få deres sag prøvet ved en domstol. Det var desuden i strid med EMRK artikel 6, at det beløb, som var indbetalt af en af klagerne som depositum for bøden, blev tilbageholdt som betaling, uden at klageren modtog en afgørelse om afvisning af klagen, og dermed et grundlag for at indbringe sin sag for retten.
 

 

Dommen er på fransk og er derfor udeladt. Den kan findes her.

Udfærdiget af Justitsministeriet