Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: storkammer

Al-Khawaja og Tahery mod Storbritannien, sagsnummer 26766/05 og 22228/06, storkammeret

14/09/2014

Afgørelse af 15/12/2011

Krænkelse af artikel 6, idet klager 1 alene blev dømt på baggrund af vidneudsagn, som klager ikke havde adgang til at kontraafhøre. Vidnet var ikke mødt op pga. frygt for klager. Ikke-krænkelse fsva. dom på baggrund af afdøds vidneudsagn i klager 2's sag.

RESUMÉ Al-Khawaja var en læge, som var dømt for to tilfælde af blufærdighedskrænkelse over for kvindelige patienter. Den ene af kvinderne begik selvmord før retssagen, […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

M.S.S. mod Belgien og Grækenland, sagsnummer 30696/09, storkammeret

05/07/2013

Afgørelse af 21/01/2011

Krænkelse af artikel 3, idet Belgien burde have taget højde for forholdene i Grækenland for asylansøgere, inden klageren blev udvist hertil. Endvidere krænkelse af artikel 13.

RESUMÉ Klager flygtede fra Afghanistan i 2008 og ankom til Grækenland som første EU-land. I februar 2009 ankom klager til Belgien, hvor han søgte asyl. […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

X m.fl. mod Østrig, sagsnummer 19010/07, storkammeret

22/02/2013

Afgørelse af 19/02/2013

RESUMÉ Sagen omhandlede et lesbisk par (klager 1 og klager 3), som levede sammen som ugifte i et homoseksuelt forhold. Klager 3 havde en søn […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Stummer mod Østrig, sagsnummer 37452/02, storkammeret

04/02/2013

Afgørelse af 07/07/2011

RESUMÉ Klager havde tilbragt 28 år af sit liv i fængsel. Under fængselsopholdet arbejdede klager bl.a. i fængslets køkken og bageri. Han var tilknyttet arbejdsløshedsforsikringsordningen […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Bayatyan mod Armenien, sagsnummer 23459/03, storkammeret

04/02/2013

Afgørelse af 07/07/2011

RESUMÉ Bayatyan mod Armenien (dom af 7. juli 2011). Klager var armensk statsborger og medlem af Jehovas Vidner. Han var blevet erklæret egnet til aftjening […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Jersild mod Danmark, sagsnummer 15890/89, storkammeret

09/10/2012

Afgørelse af 23/09/1994

RESUMÉ Domstolen fandt i dom af 23. september 1994, at Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 var blevet krænket, idet begrundelsen for at straffe journalist, Jens Olaf […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Al-Skeini m.fl. mod Storbritannien, sagsnummer 55721/07, storkammeret

20/05/2012

Afgørelse af 07/07/2011

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (storkammeret) slog fast, at Storbritannien havde jurisdiktion i Irak i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 1 og dermed også skulle respektere […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Gillberg mod Sverige, sagsnummer 41723/06, storkammeret

17/05/2012

Afgørelse af 03/05/2012

Klageren gjorde gældende, at dennes rettigheder efter artikel 8 og artikel 10 i Konventionen var blevet krænket. Sagen omhandlede en svensk professor (klager)  i børnepsykologi, […]

Udfærdiget af Tobias Jensen