Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Udlændinges krav på domstolsprøvelse

24/11/2015

Bølgerne omkring de nylige ændringer i udlændingeloven er gået højt. Det er specielt muligheden for at suspendere udlændinges automatiske krav på domstolsprøvelse inden for 72 timer, […]

Regeringens konventionsforagt

03/08/2015

Altinget.dk fandt i den forgangne uge anledning til at genoptrykke interviewet med den nuværende skatteminister og tidligere retsordfører for Venstre, Karsten Lauritzen, hvor han under […]

Alt kan ikke håndteres nationalt, Messerschmidt

19/02/2015

I et debatindlæg den 2. februar 2015 i Politiken advokerer cand.jur. Morten Messerschmidt for, at Danmark bør melde sig ud af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). […]

Ingen forskel på religiøse symboler

29/08/2014

Pia Kjærsgaard har i den seneste tid forsøgt at underminere tørklædet som religiøst symbol, senest i JP 22/8. Hun anfører i sit indlæg bl.a., at […]

Burkadom synes at åbne for flere indskrænkninger

12/07/2014

Menneskerettighedsdomstolens (EMD) ”blåstempling” af det franske maskeringsforbud, som ifølge 15 af i alt 17 dommere i storkammeret var i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), […]

Aserbajdsjan overtager formandskabet i Europarådet

20/05/2014

Europarådet – Europas ældste og største fællesskab til beskyttelsen af menneskerettigheder, retsstat og demokrati – fik den 14. maj nyt formandskab i ministerkomitéen: Aserbajdsjan. Landet […]

Kritik af Nils Muiznieks går fra berettiget til useriøs

02/04/2014

I Jyllands Posten og på Jyllands Postens  hjemmeside den 1. april 2014 udtaler Michael Aastrup Jensen (V), Pia Kjærsgaard (O) og til dels direktør for […]

Dansk afslag på familiesammenføring i overensstemmelse med menneskerettighederne

27/03/2014

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) afgjorde den 25. marts 2014 i sagen Biao mod Danmark, at et dansk afslag på familiesammenføring var sket i overensstemmelse med […]

Menneskerettighedsdomstolen ser på demonstrationerne i Ukraine

04/02/2014

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har den 1. februar 2014 besluttet at kommunikere sagen Sirenko mod Ukraine (sagsnummer 9078/14), der vedrører de ukrainske myndigheders håndtering af den […]

Justitsministeriet genopslår stillingen som dommer ved Menneskerettighedsdomstolen

02/07/2013

Justitsministeriet har valgt at genopslå stillingen som dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Fristen for at søge stillingen udløb i henhold til det tidligere jobopslag ellers […]

Ændringsprotokol 15 godkendes af plenarforsamlingen og ministerkomiteen

23/05/2013

Plenarforsamlingen udtalte sig den 25. april positivt om udkast til protokol 15, som laver ændringer i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Ministerkomiteen godkendte den 16. maj 2013 […]

EU er foruroligede over menneskerettigheder i Rusland

20/05/2013

Højesteret skal tage stilling til irakeres tortursag

20/05/2013

Danmark skal have ny dommer ved menneskerettighedsdomstolen

03/05/2013

Danmarks nuværende dommer, Peer Lorenzen, fratræder sin stilling som dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I den forbindelse skal Danmark finde 3 kandidater til posten, som […]

Dom om tolk har betydning for Danmark

15/04/2013

Amnesty gentager opfordring om afghanske tolke efter dom om tolk ved Den Europæiske Menneskerettigheddomstol.

Enighed om EU’s tiltrædelsestekst

07/04/2013

Forhandlere fra Europarådets 47 medlemsstater og EU blev den 5. april 2013 enige om indholdet af det tiltrædelsesdokument, der skal lade EU tiltræde Den Europæiske […]

Menneskeret: Vred mor vækker håb for millioner af romaer – Politiken.dk

05/04/2013

Guantanamo-fange klager til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

27/03/2013

Ifølge Fox News skulle Abu Zubaydah, som på nuværende tidspunkt er indsat på den den amerikanske flådestation Guantanamo på Cuba, have klaget til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. […]

Farlig fange kræver erstatning

06/01/2013

Forvaringsdømt forlanger godtgørelse for en række overgreb begået af Kriminalforsorgen under afsoningen.

Højesteret ændrer landsrettens dom i Røde Mellemvej-sagen

05/01/2013

Højesteret har den 4. januar 2013 afsagt endelig dom i Røde Mellemvej-sagen. Østre Landsret fandt i dom af 9. marts 2012, at der var sket […]

Regeringen nedsætter menneskeretsudvalg

02/01/2013

Justitsministeriet har den 20. december 2012 offentliggjort følgende pressemeddelelse på ministeriets hjemmeside:   Regeringen har besluttet at nedsætte et sagkyndigt udvalg, som skal se på […]

Storbritannien vender menneskerettighedsdomstolen ryggen

18/12/2012

I Storbritannien fortsætter kritikken af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Den engelske justitsminister, Grayling, har givet udtryk for, at Storbritannien om muligt vil forlade Europarådet, hvis de […]

“Tålt ophold” – i lyset af UfR 2012.28/4 H af Jens Elo Rytter

05/11/2012

Professor, phd. ved Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, har i kølvandet på Højesterets dom af 1. juli 2012 skrevet en artikel i tidsskriftet Juristen, som […]

Nicolas Bratza: Hvorfor får menneskerettigheder så meget kritik i pressen?

27/10/2012

Pressen i Storbritannien har ifølge den britiske dommer ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Nicolas Bratza, været ualmindelig kritiske overfor domstolen. Kritikken er hovedsageligt affødt af Domstolens […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

HUDOC får nyt design og nye funktioner

27/06/2012

Databasen “HUDOC” er pr. 26. juni 2012 blevet overført til et helt nyt system. Det nye system er lavet for at gøre det muligt at […]

Højesteret underkender afgørelser om møde- og meldepligt

01/06/2012

Højesteret afsagde den 1. juni 2012 dom vedrørende en narkotikadømt iraner, som var på tålt ophold i Danmark. Ifølge de danske myndigheders afgørelser skulle udlændingen […]

Storbritannien trodser Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

24/05/2012

I sagen Hirst mod Storbritannien, sagsnummer 74025/01, afsagt den 6. oktober 2005  blev Storbritannien dømt for at have krænket  Den Europæiske Menneskerettighedskonventions tillægsprotokol 1, artikel […]

Tyrkiet kæmper med stort klageantal

18/05/2012

Den tyrkiske præsident er blevet præsenteret for et lovudkast, som skal hjælpe med at imødegå det store antal klager til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Domstolen). Tyrkiet […]

Domstolen hører udleveringssag

18/05/2012

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har besluttet sig for at høre Kahled El-Masris udleveringssag. Ifølge Kahled El-Masri, som er libanesisk født tysker, blev han i 2004 af […]