I sagen Hirst mod Storbritannien, sagsnummer 74025/01, afsagt den 6. oktober 2005  blev Storbritannien dømt for at have krænket  Den Europæiske Menneskerettighedskonventions tillægsprotokol 1, artikel 3. I denne sag var klager, som var idømt livstid for manddrab, blevet frataget sin stemmeret ved alle lokale valg samt parlamentsvalget, hvilket næsten alle indsatte i Storbritannien blev. Denne automatiske fratagelse af indsattes stemmeret fandt domstolen udgjorde en krænkelse af Konventionens tillægsprotokol 1.

Afgørelsen har vakt megen debat i Storbritannien, og siden afsigelsen af dommen er der ikke blevet ændret på de gældende regler på området i Storbritannien. Dette fik i tirsdags Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Domstolen) til at give Storbritannien en seks måneders frist til at rette ind som følge af dommen.

På baggrund af Domstolens tidsfrist meldte den britiske premierminister, David Cameron, onsdag den 23. maj 2012 ud, at det var op til det britiske parlament at bestemme, hvem der har stemmeret i Storbritannien og ikke en “fremmed domstol”.

Siden Storkammerets afgørelse i 2005 har der været udkæmpet en diplomatisk kamp mellem Domstolen og Storbritannien. Ifølge den britiske regering er konsekvenserne ved ikke af følge Domstolens afgørelse mere politisk pres end af juridisk karakter.

Udfærdiget af Tobias Jensen