Abu Zubaydah – foto: Wikipedia

Ifølge Fox News skulle Abu Zubaydah, som på nuværende tidspunkt er indsat på den den amerikanske flådestation Guantanamo på Cuba, have klaget til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Klagen vedrører perioden 2002 til 2003, hvor Abu Zubaydah påstår at have været tilbageholdt på en hemmelig CIA-base i Polen, hvor han skulle have udsat for simuleret drukning (“water-boarding). Sagen kan til en vis grad sammenlignes med sagen El-Masri mod Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, i hvilken Domstolen afsagde dom i december 2012.

Abu Zubaydah skulle ifølge Fox News have bidraget med værdifulde oplysninger om en af bagmændene bag 11. september-angrebet.

Klagen blev ifølge nyhedsstationen indgivet af et britisk advokatfirma på vegne af Abu Zubaydah, og den indklagede stat er Polen.

Udfærdiget af Tobias Jensen