Den tyrkiske præsident er blevet præsenteret for et lovudkast, som skal hjælpe med at imødegå det store antal klager til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Domstolen). Tyrkiet er den stat, som har haft flest sager optaget hos Domstolen. Set blandt andet i lyset heraf samt i lyset af Tyrkiets ønske om at blive indlemmet i EU, er det tyrkiske Justitsministerium blevet bedt om at finde nye løsninger.

Det er blandt andet målet, at tyrkisk jurisdiktion skal harmonisere med universelle værdier, hvilket blandt andet er grunden til, at Tyrkiet har blandt andet oprettet oprettet et ministerium alene med det formål tage sig af menneskeretlige problemer. Endelig har Tyrkiet planer om at oprette en kommission, hvis primære opgave er at finde løsninger på sager med påstand om menneskerettighedskrænkelser. Dette, håber Tyrkiet, vil mindske antallet af sager anlagt mod Tyrkiet ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Kilde: Turkish Weekly

Udfærdiget af Tobias Jensen