Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Varetægtsfængslede

Laduna mod Slovakiet, sagsnummer 31827/02

21/07/2015

Afgørelse af 13/12/2011

Kærnkelse af artikel 8 og 14, idet varetægtsarrestanters særlige restriktioner i forhold til besøg og for at se tv kunne ikke gælde generelt for alle arrestanter, men skulle fastsættes konkret.

RESUMÉ Klager var som varetægtsarrestant underlagt særlige restriktioner i forhold til besøg og muligheden for at se tv. Tilsvarende restriktioner gjaldt ikke for indsatte, som […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Zandbergs mod Letland, sagsnummer 71092/01

10/09/2014

Afgørelse af 20/12/2011

Ikke krænkelse af artikel 5, idet medlemsstater ikke har pligt til at medregne længden af en eventuel varetægtsfængsling i tredjestater.

RESUMÉ Klageren blev varetægtsfængslet i USA med henblik på udlevering til Letland, hvor han var tiltalt for drab. Klager mente bl.a., at varetægtsfængslingen i USA […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Tymoshenko mod Ukraine, sagsnummer 49872/11

19/10/2013

Afgørelse af 30/04/2013

Flere krænkelser af artikel 5 samt krænkelse af artikel 18, da Ukraines tidligere premierminister blev varetægtsfængslet.

RESUMÉ Sagen omhandlede den ukrainske oppositionsleder og tidligere premierminister, Yulia Tymoshenko (herefter klager). I april 2011 blev klager sigtet for embedsmisbrug og i august samme […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Arutyunyan mod Rusland, sagsnummer 48977/09

06/02/2013

Afgørelse af 10/01/2012

RESUMÉ Klager var tiltalt for manddrab og varetægtsfængslet. Han var rullestolsbruger og havde bl.a. dårlig nyre, diabetes og var overvægtig. Klager var placeret i en […]

Udfærdiget af Justitsministeriet