Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Ytringsfrihed

Aydin mod Tyskland, sagsnummer 16637/07

17/07/2013

Afgørelse af 27/01/2011

Ikke en krænkelse af artikel 10, da de tyske myndigheder idømte klager en bødestraf for ikke at overholde et forbud mod det kurdiske arbejderparti (PKK).

RESUMÉ I 1993 indførte de tyske myndigheder et forbud mod det kurdiske arbejderpartis (PKK) aktiviteter. I 2001 indledte PKK en storstilet kampagne, hvori man opfordrede […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Eon mod Frankrig, sagsnummer 26118/10

31/03/2013

Afgørelse af 14/03/2013

Krænkelse af artikel 10 i sag vedrørende bødestraf for æreskrænkende udtalelser rettet mod Frankrigs tidligere præsident, Nicolas Sarkozy.

RESUMÉ Klager, en fransk statsborger ved navn Hérve Eon (E), havde i sin hjemby under et besøg af den daværende franske præsident Nicolas Sarkozy i […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Seckerson og Times Newspaper Limited mod Storbritannien, sagsnummer 32844/10 og 33510/10

20/03/2013

Afgørelse af 24/01/2012

RESUMÉ Klagerne var henholdsvis formanden for en jury og en avis. Efter at juryen havde fundet en dagplejemor skyldig i at have rystet en baby […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Redaktionen på avisen ”Pravoye” og Shtekel mod Ukraine, sagsnummer 33014/05

02/01/2013

Afgørelse af 05/05/2011

RESUMÉ Klagerne var redaktionen på avisen ”Pravoye” samt chefredaktøren på avisen. I 2003 offentliggjorde Pravoye et anonymt brev, som var downloaded fra en nyhedsside på […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Godlevskiy mod Rusland, sagsnummer 14888/03

18/11/2012

Afgørelse af 23/10/2008

Krænkelse af artikel 10, da en avis blev dømt til at for injurier samt dømt til at bringe dementi.

RESUMÉ Avisen “Orlovskiy Meridian” (O), hvor klager Godlevskiy (G) var ansat som chefredaktør, offentliggjorde en artikel vedrørende anklagemyndighedens efterforskning af betjente ved en lokal anti-narkotikaenhed, […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Jersild mod Danmark, sagsnummer 15890/89, storkammeret

09/10/2012

Afgørelse af 23/09/1994

RESUMÉ Domstolen fandt i dom af 23. september 1994, at Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 var blevet krænket, idet begrundelsen for at straffe journalist, Jens Olaf […]

Udfærdiget af Tobias Jensen

Gillberg mod Sverige, sagsnummer 41723/06, storkammeret

17/05/2012

Afgørelse af 03/05/2012

Klageren gjorde gældende, at dennes rettigheder efter artikel 8 og artikel 10 i Konventionen var blevet krænket. Sagen omhandlede en svensk professor (klager)  i børnepsykologi, […]

Udfærdiget af Tobias Jensen