Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

Tag Archives: Letland

X mod Letland, sagsnummer 27853/09

23/11/2014

Afgørelse af 13/12/11

Udlevering af klagers barn fra Letland til Australien udgjorde en krænkelse af artikel 8, idet de nationale domstole ikke havde oplyst sagen tilstrækkeligt.

RESUMÉ Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslog, at det var et brud på EMRK artikel 8 (ret til familieliv), at de nationale domstole i en sag om […]

Udfærdiget af Justitsministeriet

Zandbergs mod Letland, sagsnummer 71092/01

10/09/2014

Afgørelse af 20/12/2011

Ikke krænkelse af artikel 5, idet medlemsstater ikke har pligt til at medregne længden af en eventuel varetægtsfængsling i tredjestater.

RESUMÉ Klageren blev varetægtsfængslet i USA med henblik på udlevering til Letland, hvor han var tiltalt for drab. Klager mente bl.a., at varetægtsfængslingen i USA […]

Udfærdiget af Justitsministeriet