Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2021 om retsstatskrisen i Polen og EU-rettens forrang (2021/2935(RSP)) der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (i det … Læs mere

Læs mere: Retsstatskrisen i Polen og EU-rettens forrang

Udfærdiget af Nyhedsrobot