Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

01/01/2020

Kærligheden til Danmark, danskerne og danskhed er forpligtende, og det er en gave, som vi skal forvalte på en sådan måde, at de kommende generationer […]

19/12/2019

Tesfaye stævnes af Syrien-jihadist, der vil have sit pas tilbage. Københavns Byret skal i 2020 tage stilling til en historisk sag. Er det lovligt, at […]

17/12/2019

Situationen i Syriens hovedstad Damaskus er nu så god, at asylansøgere kan sendes hjem. Det har Flygtningenævnet netop sluttet fast i tre sager om syriske […]

10/12/2019

Jon Fridrik Kjølbro er blevet udnævnt til vicepræsident for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvor han siden 2014 har været dommer. Jon Fridrik Kjølbro (52) Tiltrædende vicepræsident, […]

10/12/2019

Menneskerettighedsdomstolen består af en dommer fra hver af de 47 lande, der har tilsluttet sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ligger i den … […]

10/12/2019

Menneskerettighedsdomstolen består af en dommer fra hver af de 47 lande, der har tilsluttet sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ligger i den … […]

10/12/2019

Menneskerettighedsdomstolen består af en dommer fra hver af de 47 lande, der har tilsluttet sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ligger i den … […]

10/12/2019

Den danske jurist og dommer Jon Fridrik Kjølbro er blevet valgt som vicepræsident for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Han er blevet valgt for en periode på […]

07/12/2019

DEBAT: Regeringen vil med et lovforslag fratage børn af danske statsborgere retten til dansk statsborgerskab, hvis de er børn af såkaldte fremmedkrigere og fødes i […]

04/12/2019

Den behandling var i strid med både psykiatriloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fordi den skete rutinemæssigt, har Højesteret fastslået, oplyser TV MidtVest. Patienten var indlagt […]

04/12/2019

Den behandling var i strid med både psykiatriloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fordi den skete rutinemæssigt, har Højesteret fastslået, oplyser TV MidtVest. Patienten var indlagt […]

04/12/2019

– Det har jo vist sig, at det er et rimeligt principielt spørgsmål, da det er artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der er blevet […]

04/12/2019

– Det har jo vist sig, at det er et rimeligt principielt spørgsmål, da det er artikel 3 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der er blevet […]

26/11/2019

Regeringen har frataget to syrienkrigere statsborgerskabet, og yderligere to sager er på vej. Men hasteloven, der muliggør at fratage statsborgerskabet fra danskere med dobbelt statsborgerskab, […]

22/10/2019

Folketingsmedlem Jens Rohde (R) vil have bremset regeringens hastelovforslag om fratagelse af fremmedkrigeres danske statsborgerskab, såfremt de har to.Derfor har han som medlem af Folketingets […]

22/10/2019

Regeringens forslag om at fratage Syriens-krigere deres danske statsborgerskab er i strid med retssikkerheden og demokratiet. Det fastslår den uafhængige juridiske tænketank Justitia i et […]

22/10/2019

NYHEDSOVERBLIK: Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye forstår ikke, at kritikere af nyt lovforslag insisterer på, at “fremmedkrigere” skal haves deres sag prøvet ved en domstol. […]

21/10/2019

Mattias Tesfaye afviser kritik: »Jeg kan ikke se, hvorfor vi skal insistere på at få fremmedkrigernes sag prøvet« Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye afviser kritik […]

21/10/2019

Regeringen anfører i lovforslaget, at det kan være strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Lovforslaget skal hastebehandles med opbakning fra et klart flertal i Folketinget. Det […]

19/10/2019

Antallet af indsatte i danske fængsler, der idømmes isolationsstraf, er steget eksplosivt. Og nu viser det sig, at den danske praksis for idømmelse af isolation […]

16/10/2019

Det er uacceptabelt og bekymrende, at isolation anvendes så hyppigt i danske fængsler, og at praksis efter alt at dømme er ulovlig, lyder det fra […]

16/10/2019

Retten til privatliv er både en del af Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det er der en grund til: At kunne leve sit liv i […]

16/10/2019

Godmorgen, og velkommen til Altingets politiske overblik. Regeringen vil have flere voldsmænd straffet med en direkte fængselsdom. Det fremgår af et nyt lovforslag, der lægger […]

15/10/2019

Regeringen vil administrativt frakende Syrien-jihadister dansk statsborgerskab. Men den manglende domstolsprøvelse og en lov, der vil få tilbagevirkende kraft, er »principielt forkert« og på kanten […]

15/10/2019

Antallet af danske indsatte, som straffes med isolation, er eksploderet de seneste år. Men praksis på området lever efter alt at dømme ikke op til […]

15/10/2019

Brugen af langvarig isolation er steget eksplosivt i de danske fængsler de senere år. Men den udbredte brug af isolation er på centrale områder problematisk […]

09/10/2019

Retten i Horsens godkender de første tre måneders indgreb, men de sidste otte måneder er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det var ikke nødvendigt […]

08/10/2019

Retten i Horsens godkender de første tre måneders indgreb, men de sidste otte måneder er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det var ikke nødvendigt […]

08/10/2019

Retten i Horsens godkender de første tre måneders indgreb, men de sidste otte måneder er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det var ikke nødvendigt […]

08/10/2019

En mand, der var varetægtsfængslet i en sag om hvervning til terror, blev udsat for en nedværdigende og ydmygende behandling i flere måneder. Det har […]

08/10/2019

En mand, der var varetægtsfængslet i en sag om hvervning til terror, blev udsat for en nedværdigende og ydmygende behandling i flere måneder. Det har […]

01/10/2019

Det vil være i strid med artikel 3 i menneskerettighedskonvention, hvis 34-årige tyrker udvises til Tyrkiet. Danmark 1. okt. 2019 kl. 10.28. Læs artiklen senere […]

01/10/2019

Det vil være i strid med artikel tre i menneskerettighedskonvention, hvis 34-årige tyrker udvises til Tyrkiet. Danmark tabte tirsdag en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol […]

01/10/2019

Det vil være i strid med artikel 3 i menneskerettighedskonvention, hvis 34-årige tyrker udvises til Tyrkiet. Danmark taber tirsdag en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol […]

01/10/2019

Det vil være i strid med artikel 3 i menneskerettighedskonvention, hvis 34-årige tyrker udvises til Tyrkiet. Danmark taber tirsdag en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol […]