Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

19/02/2020

Og det skal de ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Men ikke, hvis de bruger illegale metoder, siger Menneskerettighedsdomstolen nu. ”Dommen er en ændring i forhold til […]

08/02/2020

Jeg gør ikke en tyrker til dansker pga en konvention ‘Ingen skal i Danmark stille sig over Grundloven – og slet ikke en international menneskerettighedskonvention […]

07/02/2020

Det var konventionsstridig forskelsbehandling, da Folketingets Indfødsretsudvalg i 2015 gav afslag på statsborgerskab til en 41-årig handicappet tyrkisk mand. Det fastslog Vestre Landsret fredag. Læs […]

07/02/2020

En handicappet mand får medhold i en sag om afslag på dansk statsborgerskab. Afslaget krænker Danmarks internationale forpligtelser. Det har Vestre Landsret fredag afgjort. Manden, […]

29/01/2020

Af Martin Henriksen (DF) Forhenværende MF. Claus von Barnekow, forhenværende ambassadør ved Europarådet og seniorrådgiver for Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, mener ikke … Læs […]

28/01/2020

Danmark har tilsluttet sig FN’s Børnekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det er derved én gang for alle slået fast, at børn har menneskerettigheder på lige […]

23/01/2020

Udtræden af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Med tanke på Katrine Winkel Holms og Martin Henriksens kronik 2. januar 2020 i Berlingske Tidende kan der vel nu […]

01/01/2020

Kærligheden til Danmark, danskerne og danskhed er forpligtende, og det er en gave, som vi skal forvalte på en sådan måde, at de kommende generationer […]

19/12/2019

Tesfaye stævnes af Syrien-jihadist, der vil have sit pas tilbage. Københavns Byret skal i 2020 tage stilling til en historisk sag. Er det lovligt, at […]

17/12/2019

Situationen i Syriens hovedstad Damaskus er nu så god, at asylansøgere kan sendes hjem. Det har Flygtningenævnet netop sluttet fast i tre sager om syriske […]

10/12/2019

Jon Fridrik Kjølbro er blevet udnævnt til vicepræsident for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvor han siden 2014 har været dommer. Jon Fridrik Kjølbro (52) Tiltrædende vicepræsident, […]

10/12/2019

Menneskerettighedsdomstolen består af en dommer fra hver af de 47 lande, der har tilsluttet sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ligger i den … […]

10/12/2019

Menneskerettighedsdomstolen består af en dommer fra hver af de 47 lande, der har tilsluttet sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ligger i den … […]

10/12/2019

Menneskerettighedsdomstolen består af en dommer fra hver af de 47 lande, der har tilsluttet sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ligger i den … […]

10/12/2019

Den danske jurist og dommer Jon Fridrik Kjølbro er blevet valgt som vicepræsident for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Han er blevet valgt for en periode på […]

07/12/2019

DEBAT: Regeringen vil med et lovforslag fratage børn af danske statsborgere retten til dansk statsborgerskab, hvis de er børn af såkaldte fremmedkrigere og fødes i […]

04/12/2019

Den behandling var i strid med både psykiatriloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fordi den skete rutinemæssigt, har Højesteret fastslået, oplyser TV MidtVest. Patienten var indlagt […]

04/12/2019

Den behandling var i strid med både psykiatriloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fordi den skete rutinemæssigt, har Højesteret fastslået, oplyser TV MidtVest. Patienten var indlagt […]

04/12/2019

– Det har jo vist sig, at det er et rimeligt principielt spørgsmål, da det er artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der er blevet […]

04/12/2019

– Det har jo vist sig, at det er et rimeligt principielt spørgsmål, da det er artikel 3 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der er blevet […]

26/11/2019

Regeringen har frataget to syrienkrigere statsborgerskabet, og yderligere to sager er på vej. Men hasteloven, der muliggør at fratage statsborgerskabet fra danskere med dobbelt statsborgerskab, […]

22/10/2019

Folketingsmedlem Jens Rohde (R) vil have bremset regeringens hastelovforslag om fratagelse af fremmedkrigeres danske statsborgerskab, såfremt de har to.Derfor har han som medlem af Folketingets […]

22/10/2019

Regeringens forslag om at fratage Syriens-krigere deres danske statsborgerskab er i strid med retssikkerheden og demokratiet. Det fastslår den uafhængige juridiske tænketank Justitia i et […]

22/10/2019

NYHEDSOVERBLIK: Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye forstår ikke, at kritikere af nyt lovforslag insisterer på, at “fremmedkrigere” skal haves deres sag prøvet ved en domstol. […]

21/10/2019

Mattias Tesfaye afviser kritik: »Jeg kan ikke se, hvorfor vi skal insistere på at få fremmedkrigernes sag prøvet« Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye afviser kritik […]

21/10/2019

Regeringen anfører i lovforslaget, at det kan være strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Lovforslaget skal hastebehandles med opbakning fra et klart flertal i Folketinget. Det […]

19/10/2019

Antallet af indsatte i danske fængsler, der idømmes isolationsstraf, er steget eksplosivt. Og nu viser det sig, at den danske praksis for idømmelse af isolation […]

16/10/2019

Det er uacceptabelt og bekymrende, at isolation anvendes så hyppigt i danske fængsler, og at praksis efter alt at dømme er ulovlig, lyder det fra […]

16/10/2019

Retten til privatliv er både en del af Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det er der en grund til: At kunne leve sit liv i […]

16/10/2019

Godmorgen, og velkommen til Altingets politiske overblik. Regeringen vil have flere voldsmænd straffet med en direkte fængselsdom. Det fremgår af et nyt lovforslag, der lægger […]

15/10/2019

Regeringen vil administrativt frakende Syrien-jihadister dansk statsborgerskab. Men den manglende domstolsprøvelse og en lov, der vil få tilbagevirkende kraft, er »principielt forkert« og på kanten […]

15/10/2019

Antallet af danske indsatte, som straffes med isolation, er eksploderet de seneste år. Men praksis på området lever efter alt at dømme ikke op til […]

15/10/2019

Brugen af langvarig isolation er steget eksplosivt i de danske fængsler de senere år. Men den udbredte brug af isolation er på centrale områder problematisk […]

09/10/2019

Retten i Horsens godkender de første tre måneders indgreb, men de sidste otte måneder er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det var ikke nødvendigt […]

08/10/2019

Retten i Horsens godkender de første tre måneders indgreb, men de sidste otte måneder er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det var ikke nødvendigt […]