Portal om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Nyheder, information, kommenteret retspraksis mm. vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Blog Archives

25/05/2022

AALBORG/JERUP:Det koster nu Kriminalforsorgen en millionregning og en dom for at krænke Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at en indsat i Kragskovhede Fængsel nord for Frederikshavn døde […]

24/05/2022

Storbritannien. De første retssager mod den britiske regerings Rwanda-asylaftale er undervejs. Sagsøgerne angriber aftalen fra flere vinkler og er overbeviste om, at de har en […]

22/05/2022

Regeringen bør evakuere både de danske børn og deres mødre fra al-Roj-lejren. Ellers bliver de udsat for en urimelig forskelsbehandling i forhold til de 14 […]

22/05/2022

Forbrød Danmark sig mod menneskerettighederne, da staten tilbage i 1960’erne og 70’erne gennemførte den såkaldte spiralkampagne her i landet?  Ja, det er muligt, mener både […]

21/05/2022

Forbrød Danmark sig mod menneskerettighederne, da staten tilbage i 1960’erne og 70’erne gennemførte den såkaldte spiralkampagne her i landet?  Ja, det er muligt, mener både […]

18/05/2022

KRIG I UKRAINE // ANALYSE – Det bliver mere og mere tydeligt, at krisen ikke kun er en Rusland/Ukraine krig, men at stormagterne USA og […]

14/05/2022

Datatilsynet henviste i sine afgørelser til både persondataloven og Den europæiske menneskerettighedskonvention. JydskeVestkysten har henvendt sig til Datatilsynet om sagen. Ved redaktionens slutning … Læs […]

06/05/2022

Han fortæller, at dommen onsdag fastslår, at kommunen overtrådte Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, da den ikke greb ind. Derfor kunne overgrebene fortsætte. – Retten lægger vægt […]

06/05/2022

Og det kan i sidste ende være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Du kan læse meget mere – herunder nyudnævnte justitsminister Mattias Tesfayes (S) […]

05/05/2022

Regeringens forslag om at leje fængselspladser i Kosovo for udvisningsdømte udlændinge skal fredag førstebehandles i Folketinget. Men allerede nu har en række organisationer påpeget markante […]

05/05/2022

Regeringens forslag om at leje fængselspladser i Kosovo for udvisningsdømte udlændinge skal fredag førstebehandles i Folketinget. Men allerede nu har en række organisationer påpeget markante […]

05/05/2022

Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2021 om retsstatskrisen i Polen og EU-rettens forrang (2021/2935(RSP)) der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (i […]

04/05/2022

Han er jurist og lic.jur (Ph.D.) på en afhandling om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, udgivet på engelsk i Holland og USA. Han er foredragsholder og skribent, […]

04/05/2022

Og det kan i sidste ende være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8, der handler om retten til familieliv, ”hvis den indsattes familie […]

04/05/2022

Og det kan i sidste ende være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Du kan læse meget mere – herunder nyudnævnte justitsminister Mattias Tesfayes (S) […]

04/05/2022

Og det kan i sidste ende være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8, der handler om retten til familieliv, ”hvis den indsattes familie […]

24/04/2022

personoplysninger og ytringsfrihed i EU Charteret samt den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det var advokat Julie Bak-Larsen som førte sagen for Foreningen Imod Ulovlig Logning. Læs mere […]

24/04/2022

Min vurdering er, at den nuværende treårsregel er på vippen i forhold den Europæiske Menneskerettighedskonvention – både i forhold til retten til familieliv og forbuddet […]

08/04/2022

Fhv. generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp minder om, at alle flygtninge har ret til beskyttelse, mens Rasmus Stoklund (S) forstår danskerne. Læs mere Læs mere: Danskerne […]

06/04/2022

Dommen stiller spørgsmålstegn ved, om loven lægger tilstrækkelig vægt på de retssikkerhedsgarantier, der gælder i den europæiske menneskerettighedskonvention, og i hvert fald om PET er […]

05/04/2022

som det er garanteret i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og de generelle principper om retsstater.” Ifølge EU’s telekommissær Viviane Reding er den ekstra tilføjelse til teksten […]

04/04/2022

Traktaten opfordrer også Den Europæiske Union til at tiltræde den europæiske menneskerettighedskonvention. Den fastsætter en forpligtelse til: at respektere de grundlæggende rettigheder i Den … […]

03/04/2022

Foreningen imod Ulovlig Logning har ikke tænkt sig at opgive kampen for borgernes ret til privatliv. Nu vil de gå efter de teleselskaber, der i […]

01/04/2022

For et år siden trådte nye regler om vanvidskørsel i kraft. Reglerne har givet politiet mulighed for at beslaglægge bilen fra vanvidsbilister på stedet med […]

31/03/2022

Advokat Tyge Trier deler bekymringen. Artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention er grundstenen i pressefriheden. Den handler om ytringsfrihed og er det foretrukne våben, hver […]

30/03/2022

Tibetkommissionen har undersøgt, hvorfor politiet forhindrede demonstranter i at vise Tibets flag i 2012 og andre år. Forstå sagen. Læs mere Læs mere: Tibetkommissionen har […]

29/03/2022

Alle ”gode” kræfter hylder retsstaten med respekt for både de små og de store, for de få og de mange. Herhjemme har vi den. Sådan […]

28/03/2022

Der har været en kultur, hvor diplomatiet er blevet sat over basale frihedsrettigheder, og det er ifølge en ekspert et stort problem. Læs mere Læs […]

28/03/2022

Tibetkommissionen kom for anden gang med sin beretning om krænkelser af antikinesiske demonstranters ytringsfrihed i dag. Læs mere Læs mere: Hvem vidste noget? Få svar […]

28/03/2022

Udenrigsministeriet får svær kritik i den længe ventede beretning fra Tibetkommissionen II. Topdiplomatiet »var villig til at gå langt for at bevare den gode relation« […]

28/03/2022

Det er særdeles kritisabelt, at Udenrigsministeriet ved konkrete besøg fra det officielle Kina aktivt har tilskyndet til og samarbejdet om, at anti-kinesiske demonstrationer blev forhindret […]

28/03/2022

hvor hensynet til at undgå at støde de kinesiske gæster blev sat over grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Denne forvaltningskultur var kendt på ledelsesniveau i […]

28/03/2022

hvor hensynet til at undgå at støde de kinesiske gæster for at sikre danske handelsinteresser er sat over Grundlovens og EMRK’s (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, red.) […]

28/03/2022

hvor hensynet til at undgå at støde de kinesiske gæster for at sikre danske handelsinteresser er sat over Grundlovens og EMRK’s (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, red.) […]

28/03/2022

hvor hensynet til at undgå at støde de kinesiske gæster for at sikre danske handelsinteresser er sat over Grundlovens og EMRK’s (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, red.) […]