der henviser til de generelle bemærkninger til FN’s handicapkonvention som den autoritative vejledning om dens gennemførelse, navnlig generel bemærkning nr. 2 af 22. maj 2014 om tilgængelighed, nr. 3 … Læs mere

Læs mere: Vejen til lige rettigheder for personer med handicap

Udfærdiget af Nyhedsrobot