Den intrigante modpol i dette problemkompleks er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) og dens fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), der er til for at beskytte … Læs mere

Læs mere: Tidligere ambassadør: SVM-regeringen er allerede på diplomatisk kollisionskurs med konventionerne

Udfærdiget af Nyhedsrobot