By Jacob Mchangama, Justitia

Regeringens planer om at genindføre en udvidet version af sessionslogning har ført til heftig debat blandt både danske politikere og civilsamfund. Justitia offentliggjorde i 2014 en analyse, som konkluderede, at der – trods fortolkningstvivl – var holdepunkter for at fastslå, at de eksisterende danske logningsregler vedrørende teledata er uforenelige med EU’s Charter, hvilket dog blev afvist af Justitsministeriet. At det ikke er givet, at Justitsministeriet har ret i sin antagelse demonstreres dog af udviklingen uden for Danmark.

I maj 2015 forelagde den svenske Kammarrätten følgende præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen, som følge af sidstnævntes afgørelse i Digital Rights dommen, der Læs mere

Læs mere: Regeringens logningssats

Udfærdiget af Nyhedsrobot