Baggrund Mediefrihed og -pluralisme er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention. Nyere rapporter fra Kommissionen og … Læs mere

Læs mere: Rådet og Parlamentet indgår aftale om nye regler for at sikre mediefrihed, mediepluralisme og redaktionel uafhængighed i EU

Udfærdiget af Nyhedsrobot