Kristeligt Dagblad (abonnement)Menneskerettigheder, danskhed og shitstormeKristeligt Dagblad (abonnement)I 1950 VEDTOG det nyoprettede Europaråd Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det skete på initiativ fra 10 lande. Vi kan med en vis stolthed notere os, at Danmark var iblandt dem. Men nu ser det ud til, at et flertal i det danske Folketing er …
Source: Google News Dansk

Udfærdiget af Nyhedsrobot