Den er klart formuleret i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og vi finder det særdeles bemærkelsesværdigt, at retsvæsenet har valgt ikke at respektere denne rettighed,” skriver de i … Læs mere

Læs mere: Menneskeretsdomstol afviser kristne jordemødres abortsag …

Udfærdiget af Nyhedsrobot