Læger: Træk lovforslag om nyt botilbud tilbagedk-nytHan peger på, at det er stærkt tvivlsomt, om det er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at frihedsberøve en person med henvisning til svær psykisk sygdom, hvis den lægelige vurdering er, at personen ikke har en sådan.
Source: Google News Dansk

Udfærdiget af Nyhedsrobot